Галя Маринова Градева

Галя Маринова Градева

 

Образование:

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ВТУ „Св.св Кирил и Методий“

Велико Търново България

магистър

1990

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1990 -2012

Русе

СОУЕЕ              „Св. Константин- Кирил Философ“

Начален учител

 

Езикова квалификация:

Английски език

 

Области на научни интереси:

История и етнография

 

Участие в български и международни проекти:

Global children’s challenge

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ“

Пощенски адрес (на училището): гр.Русе, ул. “Студентска“ 10

Телефон (личен): 0886948560

E-Mail (личен): galigradeva@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие)

 

към Моят град Русе

 

Последни публикации