Вера Златкова Георгиева

Вера Златкова Георгиева

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ЮЗУ “Неофит Рилски“

Благоевград

България

Магистър – експерт

Информационни технологии за начален етап

2009

СУ „Климент Охридски“

Филиал

Благоевград

България

Магистър

Начална училищна педагогика

1983

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1997 до сега

Гр. Благоевград

Второ основно училище «Д. Благоев»

 Начален учител

1994 до 1997

Гр. Благоевград

Начално училище

Начален учител

1987 до 1994

Благоевград

ЮЗУ «Н. Рилски»

ТПФ 

научен сътрудник

1984 до 1987

Гр. Якоруда

ОУ «Кирил и Методий»

Начален учител

 

 

Езикова квалификация:

Първо ниво английски език

Области на научни интереси:

Приложение на информационните  технологии в начален етап на образованието; нови техники и технологии в образованието; интернет; интерактивни методи;  информатика, педагогически изследвания.

 

Участие в български и международни проекти:

«Електронна книга за учителя», «Училището желана територия на ученика»

Лична информация:

Месторабота: Второ основно училище «Д. Благоев»

Пощенски адрес ул. «Митрополит Борис» №2, гр. Благоевград

Телефон 0884 311 357, 0897 045 046, 073/880676

E-Mail:  verageorgieva@abv.bg

Website:  http://azbukarche.webnode.com/

 

към Искам да ти разкажа…/Централен Балкан , Рила , Черно море/

Последни публикации