Валентина Христова Живкова

Валентина Христова Живкова

 

Образование:

 

Име на висшето учебно заведение

Град/Държава

Образователна степен

Година на завършване

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив/България

Магистър

1993 г.

 

Професионален опит

 

Година

Място

Организация или фирма

Длъжност

1989 г. – 1991 г.

с. Воденичане, общ. Стралджа, обл. Ямбол

ОУ « В. Левски»

учител

1991 г. – 1996 г.

с.Тамарино, общ. Стралджа, обл. Ямбол

ОУ «Пасий Хилендарски»

учител

1996 г. – 2000 г.

с.Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

ОУ «Христо Ботев»

учител

2000 г. – 2003 г.

с.Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

ОУ «Христо Ботев»

директор

2003 г. – 2004 г.

с.Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

ОУ «Христо Ботев»

учител

2004 г. до настоящия момент

гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

ОУ «Петко Рачев Славейков»

старши учител

 

 

Езикова квалификация:

Начално ниво по руски и английски език

 

Области на научни интереси:

Физика, астрономия, информационни технологии

 

Участие в български и международни проекти:

«Електронна книга на учителя», « Виртиртуална класна стая», ръководител на ученически проекти

Лична информация:

 

Месторабота (училище, ОДК, др.)  ОУ «Петко Рачев Славейков»

Пощенски адрес (на училището): гр. Ямбол, ул. «Янко Сакъзов» № 8

Телефон (личен): 0887536966

E-Mail (личен): valentine_zhivkova@abv.bg

Website: (на класа, групата- при наличие)

Последни публикации