Проект „Подкрепа за успех“

Графици по групи юни – септември 2019 г.

  1. Допълнително обучение по БЕЛ – 1 и 2 клас – График
  2. Допълнително обучение по БЕЛ – 5 и 7 клас – График
  3. Допълнително обучение по БЕЛ – 8 – 10 клас – График
  4. Допълнително обучение по БЕЛ – 11 клас – График
  5. Допълнително обучение по Математика –  2, 3 и 4  клас – График
  6. Допълнително обучение по Математика – 5 и 6 клас – График
  7. Допълнително обучение по Математика – 8 – 10 клас – График