Получаване на дипломи

дипломи

Учениците от ПГИТ Вършец, дипломирали се успешно на майска сесия, 2015/16 година могат да се явяват за получаване на Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация от 23 юни до 30 юли 2016 г. в канцеларията на училището. Документите се получават лично срещу саморъчен подпис!

Вашият коментар