Училище

Координати  : гр. Вършец, обл. Монтана, ул. Васил Левски № 44
Комуникации: тел: 09527 2159 и 09527 3084; email: pgitv@abv.bgПГИТ Вършец

Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Вършец

в настоящето и в бъдещето е призвана да отстоява авторитета си на адаптивно учебно заведение осигуряващо:

  • Високо качество на обучението.
  • Възможности за всестранно развитие и изява на учениците.
  • Успешна професионална реализация.
  • Авторитетен и квалифициран преподавателски състав.

Учениците в ПГИТ се обучават по следните професии и специалности:

Пълният курс на обучение от IX до ХІІ клас дава възможност за:

  • Придобиване право за явяване на Държавни зрелостни изпити за средно образование и получаване на Диплома за завършено средно образование
  • Придобиване право за явяване на Държавни изпити за трета степен на професионална квалификация и получаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Автобиография на училището

През далечната 1949/50 г. в гр. Вършец е открит Дом за деца и юноши “Д.Д.Станчеви ” приютил сираци от войната и деца от социално слаби семейства. По-късно той става „Климатично училище“ за деца болни от ревматизъм и сърдечно съдови заболявания от І до VІІІ клас.
През 1970 /71г. се открива горен курс, а от учебната 1973/74г. са настанени 50 деца болни от диабет.
В следващата 1974/75г. горният курс се трансформира в „Оздравителен икономически техникум“ с 4 годишен курс на обучение.
През 2002г. ОИТ се преименува в „Оздравителна професионална гимназия по икономика“ и обучението е от ІХ до ХІІІ клас.
През 2008г. Училището сменя статута си от държавно на общинско и приема името „Професионална гимназия по икономика и туризъм“.

Вашият коментар