ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИ, КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Резултати от
Национално математическо състезание “ Европейско кенгуру“

1 клас
1. Елена Йотова- 56 т.
2. Дари Бешева– 52 т.
3. Деница Кюркчийска– 45 т.
4. Рая Димитрова- 45 т.
5. Марио Русинов- 45 т.

2 клас
1. Ирина Петкова- 54 т.
2. Теодор иванов- 34 т.

3 клас
1. Росен Аргиров- 52 т.
2. Теодор Стефанов- 36 т.
3. Виктор Кирилов- 29 т.
4. Александър Георгиев- 21 т.
5. Анастасия Борисова- 14 т.

4 клас
1. Ния Бешева- 34 т.
2. Мелани Ваклинова- 33 т.

5 клас
1. Милен Петков- 49 т.
2. Ина Цакова- 34 т.
3. Милен Симеонов- 31 т.
4. Румен Петров- 26 т.

6 клас
1. Екатерина Маджарска- 43 т.

7 клас
1. Неда Лазарова- 29 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЕЛ

5 КЛАС
1. Габриела Божичкова- 25 т.
2. Ина Цакова- 23 т.
3. Румен Петков- 23 т.
4. Милен Петков- 20 т.
5. Милен Симеонов- 20 т.
6. Ида Авджиева- 19 т.
7. Александра Панайотова- 12 т.

Резултати от състезанието „Аз и числата“ на СБНУ,
проведено през м. януари 2023 г.

1 клас
1. София Петкова Петкова – 50 т.
2. Белослава Николова Чобанска – 46 т.
3. Дари Димитрова Бешева – 50 т.
4. Деница Веселинова Кюркчийска – 50 т.
5. Елена Константинова Йотова – 50 т.
6. Елизабета Богданова Илиева – 50 т.
2 клас
1. Емануел Чолаков – 50 т.
2. Ирина Петкова – 50 т.
3. Мерием Асенова – 41 т.
4. Мартин Асенов – 42 т.
5. Теодор Иванов – 47 т.
6. Александра Негриева – 43 т.

3 клас
1. Анастасия Борисова – 34 т.
2. Росен Аргиров – 50 т.
3. Теодор Стефанов – 30 т.
4. Алексндър Ивайлов Георгиев – 40 т.
5. Виктор Милдинов Кирилов – 38 т.

4 клас
1. Мелани Ваклинова – 39 т.
2. Ния Димитрова Бешева – 41 т.
3. Оушън К Спасов Тантилов – 41 т.

ОЛИМПИАДИ – общински кръг

ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Александра Панайотова- 28 т.
Габриела Божичкова – 28 т.
Даниел Седевчев – 18 т.
Ида Авджиева – 29 т.
Ина Цакова – 28 т.
Милен Симеонов – 28 т.
Милен Петков – 30 т.
Радослав Тимов – 24 т.
Румен Петров – 29 т.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ – Александра Панайотова, Габриела Божичкова, Ида Авджиева, Ина Цакова, Милен Симеонов, Милен Петков, Румен Петров

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ за ІV клас
Мелани Ваклинова – 24,75 т.
Ния Бешева – 29,75 т.
Оушън Тантилов – 24,50
Няма класирани ученици за областния кръг на олимпиадата.

ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Борис Гончаров – 22 т.
Валерий Даскалов – 24 т.
Виктория Георгиева – 20 т.
Неда Лазарова – 45 т.
Рая Груева – 22 т.
Теодор Петров – 20 т.
Няма класирани ученици за областния кръг на олимпиадата.

ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Александра Панайотова- 23 т.
Ида Авджиева – 41 т.
Ина Цакова – 43 т.
Милен Симеонов – 30 т.
Милен Петков – 38 т.
Радослав Тимов – 36 т.
Румен Петров – 38 т.
Борис Гончаров – 40 т.
Няма класирани ученици за областния кръг на олимпиадата.

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Александра Панайотова- 23 т.
Ина Цакова – 35 т.
Милен Симеонов – 24 т.
Милен Петков – 21 т.
Радослав Тимов – 36 т.
Румен Петров – 41 т.
Борис Гончаров – 30 т.
Няма класирани ученици за областния кръг на олимпиадата.

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Габриела Божичкова – 1 т.
Георги Владимиров – 0 т.
Ина Цакова – 4 т.
Милен Симеонов – 1 т.
Милен Петков – 4 т.
Румен Петров – 3 т.
Екатерина Маджарска – 9 т.
Николай Николаев – 0 т.
Борис Гончаров – 10 т.
Николай Ананиев – 7 т.
Няма класирани ученици за областния кръг на олимпиадата.

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ОЛИМПИАДИ
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ (общински кръг)за ІV клас
А. Панайотова – 22,5 т.
Г. Божичкова – 23,5 т.
И. Иванова – 12,5 т.
И. Цакова – 33 т.
М. Симеонов – 17 т.
М. Петков – 28,5 т.
Р. Петров – 28,5 т.

За областният кръг на олимпиадата се класира Ина Цакова.

СЪСТЕЗАНИЯ
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
А. Панайотова – 36 т.
Г. Василев – 37 т.
Г. Божичкова – 63 т.
И. Иванова – 32 т.
И. Авджиева – 56 т.
И. Цакова – 37 т.
М. Симеонов – 35 т.
М. Петков – 47 т.
Р. Петров – 40 т.
Р. Тимов – 47 т.

Няма класирани ученици за областния кръг на състезанието.

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

КОНКУРСИ


Az_risuvam_rezultati