УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ ПОКАНИМ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА НА 16.09.2019 Г. ОТ 9.30 ЧАСА В ДВОРА НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. РУДАРЦИ.

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

Резултати от първи етап на класиране за прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Съдържание на новината:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Резултатите от първи етап на класиране за прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г. са публикувани на сайта https://priem.mon.bg. Проверката се извършва по входящ номер и код за достъп от служебната бележка, с резултатите от положените изпити.

Класираните на първи етап ученици се записват или подават заявление за участие в следващ етап на класиране в училището, в което са класирани до 16.07.2019 г.

Публикувано от:
Живкова, Мариана
Старши експерт по информационно осигуряване

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРЕКРАСНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО!
ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС!

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ
DA_bdp

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
В периода юни – септември 2019 г. не са планувани дейности с групите по проект „Подкрепа за успех“.

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА
http://www.ruobg.com/files_priem/files_14/plan_priem_8.pdf

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

http://www.ruobg.com/news/read/id/694

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

Електронна платформа „Книговище.бг”
Дигитално помощно образователно средство, насочено към провокиране и стимулиране на четенето сред учениците, към
развиване на уменията за четене с разбиране, към способността на децата и учениците да осмислят прочетените книги и към поощряване на четенето за удоволствие. Онлайн платформата е предназначена за деца и ученици на възраст 6 –14 години, като участниците да имат профили, което им дава възможност да отговарят на въпроси към прочетени книги, да водят лични читателски дневници и да споделят мнения.
Повече информация за инициативата е достъпна в интернет на адрес: www.knigovishte.bg.
Министерството на образованието и науката принципно подкрепя инициативата, която кореспондира с една от основните цели на Националната стратегия за повишаване на грамотността –развитие на уменията за четене (вкл. и дигитално)сред учениците.
Отговорни за съдържанието на платформата –текстове и въпроси към тях, са нейните създатели, а изборът на текстовете е личен избор на ученика и/или на учителя.

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА
НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМИ
НА ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗАПОВЕД

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте

НВО – IV КЛАС

МАТЕМАТИКА – 10.05.2019 г. от 10.00 часа

Публикувано на от ousvkl | Коментирайте