ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДИ, КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ОЛИМПИАДИ
НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“ (общински кръг)за ІV клас
А. Панайотова – 22,5 т.
Г. Божичкова – 23,5 т.
И. Иванова – 12,5 т.
И. Цакова – 33 т.
М. Симеонов – 17 т.
М. Петков – 28,5 т.
Р. Петров – 28,5 т.

За областният кръг на олимпиадата се класира Ина Цакова.

СЪСТЕЗАНИЯ
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“
А. Панайотова – 36 т.
Г. Василев – 37 т.
Г. Божичкова – 63 т.
И. Иванова – 32 т.
И. Авджиева – 56 т.
И. Цакова – 37 т.
М. Симеонов – 35 т.
М. Петков – 47 т.
Р. Петров – 40 т.
Р. Тимов – 47 т.

Няма класирани ученици за областния кръг на състезанието.

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

КОНКУРСИ