ЛИТЕРАТУРНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 5-8 КЛАС

МАРТЕНСКО УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ

 ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

„ЛИТЕРАТУРНА ПРОЛЕТ”

 5 – 8 КЛАС

РЕГЛАМЕНТ  НА СЪСТЕЗАНИЕТО

  • СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ПРОВЕЖДА В ЧЕТИРИ КРЪГА,
  • ВСЕКИ КРЪГ СЕ ПРОВЕЖДА С ВСЕКИ ЕДИН ОТДЕЛЕН КЛАС ОТ 5 ДО 8 В ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  • РАЗДАВАТ СЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪПРОСИ ПО ЛИТАРАТУРА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП
  • УЧЕНИЦИТЕ СЕ ГОТВЯТ САМОСТОЯТЕЛНО
  • В ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ДНИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА В ЧАС СЕ ПРОВЕЖДА СЪОТВЕТНИЯ КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО. УЧЕНИЦИТЕ ПООТДЕЛНО ОТГОВАРЯТ НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО СА ИЗТЕГЛИЛИ.
  • ЦЕЛИЯТ КЛАС СЛУША ОТГОВОРА. ВСИЧКИ ИМАТ ПРАВО ДА ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ, КАТО НАКРАЯ НА ВСЕКИ УЧЕНИК СЕ ОФОРМЯ ОЦЕНКА
  • СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИТЕ 4 КРЪГА ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО, СЕ ПРАВИ КЛАСИРАНЕ НА ВСЕКИ КЛАС СПОРЕД ОЦЕНКИТЕ.
  • НА ПЪРВО МЯСТО СЕ КЛАСИРА ТОЗИ КЛАС, КОЙТО Е ПОЛУЧИЛ НАЙ-ВИСОКА ОБЩА ОЦЕНКА.