Едно училище за всички деца

Описание на добрите практики в Основно училище “Христо Ботев”

 с. Дълго поле, обл. Пловдив

 Презентация можете да свалите от тук.

            Работа с родителската общност

Общуването с родителите често е нелека задача. Всички учители сме били изправени пред редица предизвикателства, свързани с това как да  привлечем родителите в училище, как да обсъдим с тях належащите проблеми. Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това децата да получат най-доброто като образование и възпитание. Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност и за самите тях, и за децата. С тази цел през последните години училището ни предприе редица инициативи, свързани със съвместното отпразнуване на редица празници, заедно с родителите и учениците:

 • Празнуване Световния ден на етническата толерантност. На 14.11.2013 в училището се отпразнува Световният ден на етническата толерантност с активното участие на ученици и родители, както и много гости. Децата пяха ромски песни, запознаха присъстващите с произхода на ромския етнос и танцуваха ромски танци.

Picture1

 • Празнуване на Василица. На 14.01. 2014 г. учениците от 4 клас тържествено поздравиха кмета на община Калояново и представителите на общинската администрация послучай ромския празник Василица или още Банго Васил. Учениците ни се представиха с драматизация за празника и ромски танц.

Picture2

            Спортни изяви. В училището бяха осъществени редица участия на деца от българския, турския  и ромския етнос в общи спортни прояви:

 • 15-то областно първенство баскетбол 2013 – гр Пловдив – 3 място
 • футболен мач между отбор на ученици и отбор на родители от трите етноса на годишния празник на училището, който заздрави контактите между родители, ученици и учители – м. юни 2013 г.
 • Проведена бе среща по футбол на празника на училището с отбора на училището в с. Стряма – 1 място
 • Общински футболен турнир – Ден на розовата фланелка – награда за 2 място, октомври 2014 г.
 • Участие на момичета от 8 клас в ролеви игри -1 място на общинския спортен турнир, октомври 2014 г.

Picture3

Родителски клуб. Още през 2012 г. в училището бе създаден Родителски клуб, чиято дейност постепенно се разрасна и днес е неразделна част от общоучилищния живот. С негова помощ се реализираха следните по-важни дейности:

 • Инициатива на родителския клуб – посещение на членове на клуба по домовете на децата, застрашени от отпадане.
 • Събиране на сведения за тях и за нуждите им.
 • Разговор с родителите на деца, допускащи голям брой неизвинени отсъствия от училище.

Picture4

 • Участие на родителите от трите етноса в срещата на Ученическите парламенти на училищата – партньори по Проект „Всяко дете може да бъде отличник“:

ОУ „Христо Ботев“ – с. Дълго поле, ОУ „Граф Николай Игнатиев“ – с. Граф Игнатиево, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Борец. Срещата се проведе в местността „Паниците“, юни 2014 г. и остави незабравими спомени в участниците.

В рамките на осъществено партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе” бяха осъществени съвместни инициативи между училища от областта. Началото на сътрудничеството бе поставено с обмяна на добри практики с училищата в с. Граф Игнатиево и с. Караджово. Учителите от тези училища изнесоха иновативна интерактивна родителска среща с родители от нашето училище. Интерактивната родителска среща се проведе в 3 клас през м. ноември 2012 г. в ОУ “Христо Ботев” – Дълго поле, изнесена от колегата Елена Генчева от ОУ „Граф Николай Игнатиев“.

Picture5

На 12 март 2014 г. се проведе иновативна интерактивна родителска среща, в която за първи път бяха събрани родители от 4 клас и родители с децата си от бъдещия първи клас. Целта на срещата бе запознаването с училищната среда на бъдещите първокласници и взаимното опознаване и мотивиране на родителите за подкрепа и участие в инициативите на училището. Срещата се водеше от Оля Тянковска, начален учител в  ОУ „Христо Ботев“ – с. Дълго поле. В нея взеха участие колеги от трите училища – с. Борец,  с. Граф Игнатиево и с. Дълго поле.

Picture6

ОУ „Христо Ботев” – с. Дълго поле понастоящем работи по проект на тема „Конкурентни, способни и с една идея по-умни“. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ, спечелен от ОУ „Христо Ботев“ с партньор ОУ „Граф Николай Игнатиев“. Дейностите по този проект предвиждат съвместно участие на колективите от двете училища в обучения за работа с ученици и родители в мултиетническа среда. Много полезно и ефективно бе първото обучение, проведено във Велико Търново от 31 октомври до 2 ноември 2014 г. на тема „Работа в групи и общности и умения за решаване на конфликти“. Обучители бяха Теодора Крумова и Деян Колев от ЦМЕДТ „Амалипе“.

 

В училището една от основните цели е стремежът да се осъществява постоянна връзка мeжду учениците, учителите и родителите. Целта се конкретизира в задачи, свързани с организиране на вътреучилищни и извънкласни занимания, състезания, конкурси, представяне на учениците пред други институции, стимулиране ангажираността им в общоучилищния живот, съдействие за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността, активно участие в дейности, насочени към личностно развитие и поемане на отговорност. Основните ученически инициативи бяха следните:

Дейности в Ученическия парламент за изминалата учебна година

 • Събиране на средства за момиче, изпаднало в трудно положение след катастрофа.
 • Седмица на чистата стая.
 • Инициативата – връстници помагат на връстници.
 • Посещение Народното събрание в град София и разговор с депутатите.

Picture7

Участие в международния фестивал ”Отворено сърце” – град Велико Търново. На 6 и 7 юни 2014 г. ученици от училището, които участват в клуб “Фолклор на етносите” откриха фестивала “Отворено сърце” със своя автентичен индийски сватбен танц и изключителни саморъчно изработени оригинални облекла.

Picture8

Ден на таланта. На 13 юни 2014 г. в двора на училището се проведе ден на таланта, в който учениците показаха уменията и таланта си в различни области.

Работа с деца със СОП. Проведе се среща на дете от училището със СОП със специалист. Инициативата е на ресурсния учител – К. Вълева и г-жа Станислава Папазова. Детето със специални потребности посети град Пловдив, където се запозна с архитектурни и културни забележителности по един приятен и забавен начин.

Среща с успели роми. През м. март 2013 година в училището бяха поканени по инициатива на Родителския клуб и Ученическия парламент петима студенти по медицина от ромски произход. Те запознаха ученици и родители с успехите си в живота и трудния път, по който са ги постигнали.

Посещение на интерактивна постановка за Коледа. През м. декември 2013 г. децата от 1 до 4 клас проведоха своето изнесено коледно тържество в сладкарницата на селото и участваха в интерактивна постановка като заеха местата на истинските актьори.

Формиране на училищен фолклорен танцов състав. През 2012 г. в училището се формира фолклорен танцов състав с ръководител Ангел Ненов. Под негово ръководство за кратко време съставът постигна много сериозни успехи на българска и международна сцена. През 2013 г. се сформира втори танцов състав с ученици от 1, 2 и 3 клас. Малките танцьори постигнаха своя първи успех на голяма сцена на Националния фолклорен танцов фестивал „Слав Бойкин“ – град Раковски 2014 г.

През краткото време на своето съществуване танцовият състав успя да се докаже както у нас, така и на международна сцена. За това говорят спечелените награди:

 • 2 място за танцовия училищен състав на Девети Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“– Свиленград 2014 г.: диплом и грамота
 • На 9 юни 2013 г. сребърен медал и Диплом за балкански вицешампион и още грамоти и дипломи от Международен танцов фестивал „Жива вода“ – град Хисар.
 • 3 място „Танцово изкуство“ в 3 Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ – 2013 г. с. Царевец, общ. Свищов
 • Грамота и плакет за най-добре представил се чуждестранен фолклорен състав в международния фолклорен фестивал град Анталия 2014

Picture10

 

Picture11

Измежду всички предприети дейности и събития в училището се откроява годишния училищен празник през м май 2014 г. На него участниците от клубовете по Проект „Успех” изнесоха своите представителни изяви, като по този начин популяризираха извънкласните дейности в училището и показаха постигнатите резултати от реализираните занимания по интереси, в съответствие с целите и задачите на Проекта. За постигнати резултати през годината учениците туржествено обявиха получените награди:

 • 2 място за 8 клас в състезанието “Народните будители и аз” – юни 2014 г.
 • Грамота за участие в дарителска акция към Националния музей на образованието
 • Грамота от Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Пловдив, 2014.

 

През учебната 2014 – 2015 година ОУ „Христо Ботев” работи по следните проекти:

Проект „Училище за себеутвържданате и подготовка към европейски хоризонти“ – УСПЕХ /ОП РЧР/ 2012-/13/14 г.

Проект „Нов шанс за успех – ограмотяване на възрастни“ /ОП РЧР/ 2012-/13/14 г.

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ /ОП РЧР/ 2013/14 г.

Проект „Система за кариерно развитие в училищното образование“ /ОП РЧР/ 2013/14 г.

Национална програма на „Училище без отсъствия“: мярка „Без свободен час“ и мярка „Без отсъствие“ /МОН/ 2012-/13/14 г.

Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ /ЦМЕДТ „Амалипе“/ 2012-/13/14 г.

Програма „Заедно в час“ /Фондация „Заедно в час“/ 2012-/13/, 2014/16 г.

Програма „Училищен плод“ /ДФ „Земеделие“/ 2012-/13/14 г.

Национална програма «ИКТ в училище» 2014 г.

Проект «Конкурентни, способни и с една идея по-умни» на тема «Квалификация на учители», финансиран от ЦОИДУЕМ 2014/15 г.