НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

С. ДЪЛГО ПОЛЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЕСЕ, РИСУНКА, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ, ПОСТЕР, КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

16 НОЕМВРИ –

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН

НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

 

19 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ РАЗДАДЕНИ НА ОРГАНИЗИРАНО ТЪРЖЕСТВО ПО ТОЗИ СЛУЧАЙ!

МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ПРЕДАВАТ В ДИРЕКЦИЯТА

ДО 10 НОЕМВРИ 2013 Г.

                                                          News and events

Primary school „Hristo Botev“ village Dulgo pole

Announce a competition for essay, water-color painting storys, posters, computer.

Themes

The 16-th of November – Internation tolerance’s day.

19 November – day for fight by children’s force the winners will be award have been formal ceremony.