НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Подготвят ромски празник

ДЪЛГО ПОЛЕ, Кръстю МАНЧЕВ, 07 Април 2013;

Международният ден на ромите ще бъде отбелязан на 8 април т.г с тържество, организирано от ОУ „Христо Ботев“ в село Дълго поле. За участие в празника организаторите са поканили гости от община Калояново, родители, ученици и учители, както от селото, така и от съседните села.

Програмата на тържеството включва изпълнение на химна на циганите „Джелем, джелем“, както и пресъздаването на народен обичай и драматизация на приказката „Когато дядо ходил на училище“, модерни танци и песни.

В неформална обстановка ще бъдат споделени постигнатите резултати през тази учебна година по линия на превенцията на агресията сред децата,  сподели за в.“Марица“ директорката на училището Стойна Делчева.

From Gipsy’s

News and events

Preparing International Gypsy’s day in Dulgo pole

Krustyo Manchev on the 7th of April 2013;

 

This year the International Gypsy’s day is on the 8th of April.It will be organise by Hristo Botev, primary school – Dulgo pole. In this feast are invited guests from all the municipality of Kaloyanovo –  parents, students and teachers .

 

Programme includes : Performing Gypsy’s international anthem song „Dzelem,dzelem“,  the folklore story „When grandpa went to school“, modern dances and songs.

The results about children’s school year will be discuss informally said about „Maritza“ the principal of school  Mrs Stoyna Delcheva.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Това е новият сайт на Основно училище „Христо Ботев“, село Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив

 News and events

This is the newest site of primary school „Hristo Botev“ village Dulgo Pole, community Kaloyanovo, region Plovdiv.