ПРОЕКТ „УСПЕХ“

КЛУБОВЕ ЗА 2013 – 2014 ГОДИНА

СРЪЧНИ РЪЦЕ

ЗА ВСЕКИ ПО НЕЩО – ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ

ЕКОПРИЯТЕЛИ

ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ – ПОЗНАТА И НЕ СЪВСЕМ

БАСКЕТБОЛ

ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – РОМСКИ ФОЛКЛОР / ДВА КЛУБА/

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

МОЯТ РОД И СЕМЕЙСТВО

ТАЛАНТЛИВЧЕТА

ВИРТУАЛЕН ДНЕВНИК

 

PROJECTS „SUCCESS“ THE CLUBS 2013-2014 YEARS HANDY HANDY.

SOMETHING FOR EVERYBODY SUMMER STUDY ROOM.

ECO FRIENDS EUROPION KITCHEN – KNOW AND NOT QUITE

BASKET-BALL

ETHICAL’S FOLK – GYPSY FOLK (TWO CLUBS)

BULGARIAN FOLK DANCES

MY RACE AND FAMILY

TALANTLIVCHETA

VIRTUAL DIAR