НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА В УЧИЛИЩЕТО НИ СЕ ОГРАМОТЯВАТ ВЪЗРАСТНИ РОМИ В ДВЕ ГРУПИ:

ГРУПА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ І – ІV КЛАС

ГРУПА ЗА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В 5 КЛАС

NEW CHANCE FOR SUCCESS

 IN 2013 IN OUR SCHOOL WE TEACH TO READ AND WRITE ADULTS GYPSY IN TWO GRUUNDS.

THE GROUP OF TEACH TO READ AND WRITE – 1-4 CLASS.

THE GROUP FOR ACQUIRE EDUCATIONAL CONTENT IN V CLASS CHASS.