КОЛЕКТИВ

Стойна Стоянова Делчева – Директор

Донка Видолова Борукова – Старши учител

Неда Илиева Ненова – Старши учител

Ганка Стоянова Гонева – Старши възпитател

Оля Василева Тянковска – Учител

Евгения Николова Филипова – Младши учител

Станислава Стоева Папазова – Учител

Васил Кръстев Тянковски – Главен учител

Мариянка Василева Пенева – Старши учител

Дора Ангелова Пелтекова – Старши учител

Силвия Миткова Богданова – Учител

Петя Георгиева Ганева – Учител

Мария Тодорова Видолова – Старши възпитател ½

Мария Тодорова Видолова – Старши учител ½

Маргарита Илиева Пеева – Учител