ЗА УЧИЛИЩЕТО FOR SCHOOL

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИЗГОТВЕНА ОТ УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС НА ТЕМА: „МОЕТО ЛЮБИМО УЧИЛИЩЕ: ВЧЕРА, ДНЕС  И УТРЕ“ 

 The presentation prepare from students – 6 Class „My loved school : yesterday today and tomorrow“

ousnimka

ОУ ,,Христо Ботев“ е малко училище, което ден след ден се превръща в желана територия за нашите ученици.

В този сайт искаме да обединим усилията, възможностите и идеите на всички, които знаят, че само заедно можем да променим света и да го направим по-добър…   

Учението, забавлението и приятелството са стъпка към тази цел…

Ние следваме мечтите си и ги превръщаме в реалност! 

Primary school „Hristo Botev“ is a small school which day after day turn into desired territory for our students.

In this site we want to join forces with, possibility ideals of all. Who know, that only together we can change world and make it better…

Teaching, anusement and friendship are steps to this aim…

We follow our dreams and change them of reality.