Еразъм +

От тази учебна година 120 ОУ започва нов проект по програма Еразъм +. Той е посветен на доброволчеството и предприемачеството. Нашето училище ще има възможността да си партнира с учители и ученици от Великобритания, Турция, Литва и Италия.

(.doc)Повече за проекта Еразъм +

„БИЛКИТЕ В КУХНЯТА НА БАБА“

(.pptx) Презентация

„БИЛКИТЕ В КУХНЯТА НА БАБА“

Съвместен българо –македонски проект  между 120 ОУ и ОУУ „Гоце Делчев“ Скопие – център.

С този проект искаме да покажем на нашите деца и техните семейства красотата, силата и вкуса на билките, да  възродим забравените традиции за приготвянето на храна, лекарства и козметика по забравени рецепти. По този начин ще ги провокираме да общуват повече с природата и помежду си. Всяко семейство и дете, участващо в проекта ще може да открие своя гоздба или лек, ще започне да води по-здравословен начин на живот, ще опазва по-ефективно природата и ще заживее в по-голяма хармония с нея.

ЦЕЛИ :

1.Опознаване и използване на билките като подправка в кухнята и като лекарство. Формиране на навици за здравословно хранене;

2.Екологично образование и възпитание, използване на свободното време за съприкосновение с природата ;

3.Осъществяване на приятелски контакти с учениците от различни държави ;

4.Изграждане на модели за  сътрудничество, уважение към културата на други народи и отстояване на приятелството като висша хуманна и сакрална ценност;

През месец октомври се осъществи вторият етап от проекта „Билките в кухнята на баба“.  В този етап протекоха учитело-ученически визити в София и Скопие. Децата се запознаха с най-често срещаните билки на територията на двете страни и тяхното приложение в кухнята. Месиха национални хлябове, шиха торбички за билки, направиха ароматни чайове.

Проект „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“.

Обреден хляб – Алманах…

През април 120 ОУ спечели поредния си проект на тема „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“. Той е финансиран от Столична община, по програма за развитие на физическо възпитание и спорт, приоритетна област – гражданско образование. Повече информация…

Човек и природа

Представянето на работата и резултатите по проекта „Човекът и природата”, осъществен съвместно със студенти от ФНПП към СУ „Св. Климент Охридски”, се проведе на 08.05.2012г. в 120 ОУ. Присъстваха Зам. Министър на образованието Милена Дамянова, Ваня Кастрева – РИО София-град, кметът на община Лозенец – Любомир Дреков, редактор на в. „АзБуки”, родители. Учениците от 2 в клас демонстрираха наученото за различни диви животни, отглеждани в зоопарка, както и своите проекти и макет на Зоопарка. Учениците от 3 в и 3 г кл. представиха чрез опити наученото повреме на работата по проекта. Експериментите бяха изключително интересни и полезни за децата. Чрез тях те научиха как си взаимодействат веществата в бита на хората и в природата.

erasmus erazmus1

Нови проекти по програма „Еразъм +“, финансирани от Европейската комисия

ПРОЕКТ „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

През периода 12 до 17 март се проведе международна ученическа визита в гр. Манчестър, Англия по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Българската група беше представена от 6 ученика и 3 учителя. На визитата присъстваха представители от България, Литва, Италия. Децата гости бяха настанени да нощуват в приемни семейства и бяха обгрижвани с много внимание. Създадоха приятелства с децата от тези семейства и на тръгване си обещаха, че отново ще се срещнат. Организацията беше много добра, разисквани бяха проблеми по темата на проекта доброволчество и предприемачество. С учителите и учениците беше организирано посещение на Музей на науката и индустрията. Изключително голям интерес представляваше Музея на футбола и Стадиона на световно известния отбор Манчестър Юнайтед. Посетихме исторически и природни забележителности. Направихме много снимки, създадохме много приятелства и ни останаха незабравими спомени.

(.pptx) Презентация

YOUNG EUROPEANS IN THE WORLD OF TOLERANCE

(Млади европейци за свят на толерантност)

Цел на проекта: Екологията е обща тема , върху която ще работим и споделяме опит. Използвайки я, ще можем по- добре да разберем как се решават различни проблеми в различните части на Европа, без значение от религия, националност или социална среда. Приоритетите на проекта са: Да представим на децата други европейски култури. Да научим децата на толерантност и приемане на различията. Развиване на национална идентичност, принадлежност към европейското семейство. Повишаване на екологичното самосъзнание. Развитие на социалните и лингвистични умения на децата.

ПРОЕКТ: THE MIGRANT CRISIS IN AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE
(Mигрантската криза в обучителна перспектива)
Цели на проекта Да се изследваме форми на преподаване на съвременната история, чуждите езици и различните типове училища в партньорските страни, свързани с проблемите на емиграция и да намерим отговор на въпроса как преподаваме на децата политическия и граждански свят около нас. Как им обясняваме съвременна Европа и човешкия проблем? Какви инструменти имаме за да ги учим? Как можем да използваме огромното поле от информация по смислен начин? Да подготвим материали в помощ на учителите по бежанския проблем и как да го включат в обучението по история, чужд език, география и литература. Да възпитаме толерантно отношение към хората с преобърнати от войните съдби, потърсили помощ от нас.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

Toзи проект се осъществява с подкрепата на Европейската комисия.

От тази учебна година 120 ОУ започва нов проект по програма Еразъм +. Той е посветен на доброволчеството и предприемачеството. Нашето училище ще има възможността да си партнира с учители и ученици от Великобритания, Турция, Литва и Италия.

 

ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ“ ЗА ПЕРИОДА 30 МАЙ – 5 ЮНИ

През периода 30 май до 5 юни се проведе международна ученическа визита в Литва по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Ученици от България, Турция, Италия, Англия и Литва твориха, пяха и играха заедно. Програмата бе много наситена с дейности:

 Участвахме в изпращане на дванадесетокласниците от училище;

 Осъществихме обмяна на опит в социалните дейности с учениците;

 Рисувахме заедно и сътворихме обща рисунка;

 Посадихме много храсти и дървета в близост до литовското училище;

 Представихме нашата родина с презентация, песен и традиционно хор;

 Посетихме много културни и исторически забележителности в страната домакин;  Посетихме старчески дом и се запознахме с много мили, останали сами хора;

 Създадохме много приятелства.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА„SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

-да развие предприемачески дух у учениците;

-да стимулира  личностното им развитие и самочувствие;

-да обогатят знанията си за собствената си държава и държавите партньори;

-да повишат уменията си за комуникация и презентиране;

– да станат по-чувствителни към проблемите на заобикалящите ги деца и възрастни, към екологични проблеми на средата, в която живеят;

-да организират и изпълняват доброволчески инициативи;

-да развият своето въображение и да си представят предприемача на бъдещето.

Информация за дейностите по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ през последната година

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ – Evaluation „Steps of Citizenship

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

„STEPS OF CITIZENSHIP“

От тази учебна година 120 ОУ стартира двугодишен проект „Steps of Citizenship“. Партньори в проекта са училища от градовете Анкара и Камерано – Италия. Целта на проекта е учениците да формират свое гражданско самосъзнание. Чрез участието си в проекта учениците: Ще имат възможността да разширят културния си хоризонт като научат повече за различни градове в Европа и се запознаят с тяхната история и география; Ще могат да развият интеркултурни компетенции чрез контактите си с ученици от други страни; Ще обменят идеи и ценности; Ще развият уменията си за използване на чужд език и ще доразвият компютърните си умения; Учениците постепенно ще се фокусират върху собствения си град, ще идентифицират положителните и отрицателните му черти , ще имат възможност да планират дейности за подобряването му и за превръщането му идеалното, според тях, място за живеене;