ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ-2021/22

1. ОП- към  Министерство на земеделието – ДФЗ:

  • Схема „ Плод“
  • Схема „Мляко“

2. Проект към столична община – „Безплатна закуска“.

3. Проект с учителите по ФВС по постановление №95.

4. ОПНаука за интелегентен растеж  проект Приобщаващо образование“ от 15.09.2020 до 14.09.2022 г.

5. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

6. Проект TEACHERS.BG.

7. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5.

8. НП  – „ Без свободен час“ от 15.09.2020 до 14.09.2022 г.

9. ОП – „Наука за интелегентен растеж“ , проект „Равен достъп достъп до образование“ – от 15.09.2020 до 14.09.2027 г.

10. „Да бъдеш баща“ към асоциация „Родител“-30.06.2022 г.

11. „Живот на килограм“ към  „Психодраматична работилница“ /Превенция  на хранителни разстройства/ – 31.01.2022 г.

12. „Детско полицейско управление“.

13. НПИзграждане на училищна  СТЕМ среда“.

14. НП „Научи се да даряваш“.

15. НП „Осигуряване на съвременна обр. среда“ – Модул културни институции – „Фортисимо“.

16. Образователен театър „Забавна наука“. 

17. НП „Образование за утрешния ден“.

18. ОП- „Наука за интелегентен растеж“, проект-  „Квалификация на педагогическите специалисти“.

19. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

20. НП -Бизнеса преподава- Модул 1 „ Бизнесът  преподава“-от 28.09.2021 г.

21. Проект Занимания по интереси“ към Наредбата за Приобщаващо образование, постановление №232.

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

От 4.12.2018г. до 6.12.2018г. учителите от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ участваха в обучения по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., дейност 1.

Тема на обучението:

18-001-001-443: „Ефективните комуникации в образователната институция – условие за усъвършенстване на педагогическото общуване”

 

Тематично направление: 18-001 001: Иновативни методи в преподаването с продължителност на обучението – 16 академични часа, брой квалификационни кредити – 1.

Екологична инициатива

Екологична инициатива

Да спасим от изсичане една малка гора!”

Скъпи ученици,

В тези прекрасни есенни дни

120 ОУ “Г.С.Раковски”

за седма година

стартира екологичната инициатива

Да спасим от изсичане една малка гора!”

От 19.11. до 21.11.2018г. включително,

от 7:15 до 8:15 часа и от 13:15 до 13:30 ч.,

всеки един от Вас

може да предаде своите количества хартия

на I етаж при главния дежурен учител

и домакина на училището.

Рециклирането на стара хартия ще спаси от изсичане много зелени дървета.

Нашата инициатива не само ще покаже позитивното ни отношение към екологичните проблеми на планетата, но и голямата ни любов към българската природа.

Еразъм +

От тази учебна година 120 ОУ започва нов проект по програма Еразъм +. Той е посветен на доброволчеството и предприемачеството. Нашето училище ще има възможността да си партнира с учители и ученици от Великобритания, Турция, Литва и Италия.

(.doc)Повече за проекта Еразъм +

„БИЛКИТЕ В КУХНЯТА НА БАБА“

(.pptx) Презентация

„БИЛКИТЕ В КУХНЯТА НА БАБА“

Съвместен българо –македонски проект  между 120 ОУ и ОУУ „Гоце Делчев“ Скопие – център.

С този проект искаме да покажем на нашите деца и техните семейства красотата, силата и вкуса на билките, да  възродим забравените традиции за приготвянето на храна, лекарства и козметика по забравени рецепти. По този начин ще ги провокираме да общуват повече с природата и помежду си. Всяко семейство и дете, участващо в проекта ще може да открие своя гоздба или лек, ще започне да води по-здравословен начин на живот, ще опазва по-ефективно природата и ще заживее в по-голяма хармония с нея.

ЦЕЛИ :

1.Опознаване и използване на билките като подправка в кухнята и като лекарство. Формиране на навици за здравословно хранене;

2.Екологично образование и възпитание, използване на свободното време за съприкосновение с природата ;

3.Осъществяване на приятелски контакти с учениците от различни държави ;

4.Изграждане на модели за  сътрудничество, уважение към културата на други народи и отстояване на приятелството като висша хуманна и сакрална ценност;

През месец октомври се осъществи вторият етап от проекта „Билките в кухнята на баба“.  В този етап протекоха учитело-ученически визити в София и Скопие. Децата се запознаха с най-често срещаните билки на територията на двете страни и тяхното приложение в кухнята. Месиха национални хлябове, шиха торбички за билки, направиха ароматни чайове.