Уроци

Готови задачи и проекти, можете да изпращате на: iteacher@abv.bg


 

 1. Операционна система – УРОК
 2. Задача 6 kl vhodno
 3. Файлова система – размер и формат на файловете –>УРОК
 4. Основни операции с файлове и папки
 5. Групови операции с файлове. Атрибути на файл – >УРОК 
 6. Основни дейности – преговор с допълнение >УРОК   ЗАДАЧА
 7. Форматиране на абзац >УРОК
 8. Вмъкване на изображения в текст
 9. Форматиране на страница –>УРОК  ЗАДАЧА
 10. Отпечатване на текстов документ >УРОК 
 11. Търсене и замяна на текст >УРОК 
 12. Графичен редактор Paint. Графични формати >УРОК 
 13. Редактиране на изображения >УРОК 
 14. Форматиране на клетки >УРОК 
 15. Аритметични изрази и формули >УРОК 
 16. Функции >УРОК 
 17. Оформяне на таблици >УРОК 
 18. Електронни таблици. Контрол и оценяване
 19. Подготовка и използване на компютърна презентация 

20. Интегриране на дейности:

Файловете се именуват по следния начин: клас_номер_име на ученика (например 6в_29_Тонка) и се изпращат на iteacher@abv.bg, като за тема се изписва класа и номера на ученика в клас – 6в_29

Критерии за оценка:

За да бъде оценена, работата трябва да съответства на поставените теми и да отговаря на следните критерии:

 • Структура на крайния продукт;
 • Композиция и дизайн;
 • Завършеност;
 • Техническа сложност;
 • Цялостно въздействие;
 • Оригиналност.

ПРОЕКТИ 6 а клас

ПРОЕКТИ 6 б клас

 

Всеки ученик трябва да попълни следния формуляр