Творим

Задача входно ниво


Електронни таблици – контрол и оценяване


Компютърни презентации – задача

Изберете една от темите и създайте свой проект по нея. Темите са разпределени в следното направление:  ПРИКАЗКА БЕЗ ДУМИ.

ТЕМИ:

  • Приказки за лека нощ
  • Планетата на децата
  • В математическия град
  • Машина на времето

Използвайте изображения от ГАЛЕРИЯТА и рисуващите инструменти.