COVID – 19

Към дата 24 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Десет

Карантинирани ученици поради положителен тест: Осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Няма

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Три

COVID – 19

Към дата 17 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Тринадесет

Карантинирани ученици поради положителен тест: Осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Двама

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Една

COVID – 19

Към дата 10 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: Петнадесет

Карантинирани ученици поради положителен тест: Седем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: Няма

Карантинирани учители поради положителен тест: Двама

Карантинирани непедагози поради положителен тест: Няма

Паралелки в ОРЕС: Две

COVID – 19

Към дата 4 януари в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: единадесет

Карантинирани ученици поради положителен тест: трима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: няма

COVID – 19

Към дата 20 декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: шест

Карантинирани ученици поради положителен тест: шест

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: няма

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: няма

COVID – 19

Към дата 13 декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: шест

Карантинирани ученици поради положителен тест: двама

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: няма

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: няма

COVID – 19

Към дата 6  декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: една

COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: четирима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани ученици поради положителен тест: един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: двама

Непедагогически персонал с положителен тест: няма