Съобщение

Съобщение

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

Повод за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за голяма гордост.

Ученикът от VII Б клас Тео Теодоров Троев, с преподавател Силвия Георгиева, се класира и взе участие в Националнита  олимпиада по биология и здравно образование в гр. Ямбол, като достойно защити името на училището ни.

Повод за гордост

Александра Георгиева е ученичка в 1 г клас. Старанието по математика й се отблагодарява със страхотни награди и големи успехи. Тя участва в състезанието „Математика без граници“ и е отличена с грамота и бронзов медал. В състезанието „Европейско Кенгуру“ ученичката е на първо място от всички първокласници в 120.

Обновената училищна библиотека

Обновената училищна библиотека – VI в клас

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство. Браво на момчетата!