Обява за конкурс

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №19/23.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г. С. Раковски” – обучение по карате.

(.doc) Обява

Свободни места, за прием в 1 клас за учебната 2017/2018г., няма.

При отказ свободните места ще бъдат обявени на сайта на 120 ОУ.

Съобщение

Свободните места за трети етап на класиране за ученици I клас учебна 2017/2018г. са осем.

Съобщение

Закриване на учебната 2016/2017г. от 10:00 часа. Моля, всички ученици да бъдат в двора на училището в 09:45 часа.

Съобщение

На 13.06.2017г. (вторник)  от 9.00 до 17.00 часа заинтересованите родителите могат да се запознаят с писмените работи от Регионалното външно оценяване по човекът и природата V клас на децата си.

Съобщение

На входа на 120 ОУ „Г. С. Раковски“ са обявени списъците с приетите ученици за I клас учебна 2017/2018г.,

второ класиране – резерви с номера от 1 до 20 включително.