Съобщение

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

Съобщение

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и училищата, където могат да го направят.

Съобщение

Сдружение „Училищно настоятелство

към 120 ОУ „ГеоргиСава Раковски“- София“,

свиква редовно общо събрание на 17.06.2019 г. в 18 ч. в София,

район „Лозенец“, пл. Папа Йоан Павел ІІ № 7, 120 ОУ „Георги Сава Раковски“.

Поканват се всички членове на настоятелството да присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители.

Съобщение във връзка с провеждане на избори за ЕП

Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, в РУО – София-град постъпи писмо с вх. № РУО1-12722/09.05.2019 г. на МОН с информация относно подготовката и провеждането на изборите. Извозването на изборните материали от общинските администрации до изборните маста е в деня, предшестващ изборния ден, който в конкретния случай е 25.05.2019 г. В същия ден изборните места се запечатват и поемат под полицейска охрана. В преобладаващата си част това са сградите на образователните институции. Охраната на изборните места ще продължи до приключване на изборния ден и извозване на изборните материали до изборното място.

Имайки предвид горното, Столична дирекция на вътрешните работи счита, че е целесъобразно да бъдат предприети съответните организационни мерки за недопускане на ученици и родители в училищата и в дворните им пространства на 25.05.2019 г. и на 26.05.2019 г., с оглед нормалната организация на подготовката и провеждане на изборния процес.