Списък на приетите ученици в ЦДО

(.pdf) Списък на чакащите ученици за ЦДО

(.pdf) Списък на приетите ученици в ЦДО 4 клас

(.pdf) Списък на приетите ученици в ЦДО 3 а, в, г клас

(.pdf) Списък на приетите ученици в ЦДО 2 б, г и 3 а, б клас

(.pdf) Списък на приетите ученици в ЦДО 2 б, г клас

(.pdf) Списък на приетите ученици в ЦДО 2 а, в клас

 

 

 

 

 

 

Свободни места

120 ОУ „Г. С. Раковски“,

обявява следните свободни места за учебната 2018/2019 година:

2 – ри, 3 – ти и 4 – ти клас – няма свободни места;

5 клас – 9 свободни места;

6 клас- 2 свободни места;

7 клас – 4 свободни места.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Столична община  променя графика за III класиране за учениците  в ПЪРВИ КЛАС,  както следва:

18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на  трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето  класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

В 120 OУ  има 6/шест / свободни места за III класиране.

 

 

От Комисията за прием в I  клас

Съобщение за 1 клас

  • Родителска среща на приетите ученици в I клас на 18.06.2018г. /понеделник/ от 18.00 часа.

  • Тест за училищна готовност на 20.06.2018г. /сряда/ от 10: 00часа.