Родителски срещи 2016/2017г.

Родителските срещи за учебна 2016/2017г. ще се проведат както следва:

– 1 и 5 клас на 13.09.2016г. от 18 часа;

– Подготвителна група, 2, 3 и 4 клас на 16.09.2016г. от 18,30 часа;

– 6 и 7 клас на 19.09.2016г. от 18,30 часа.

Съобщение за прием – първи клас

 • На 07.09.2016 г. от 10 ч. ще се проведе тест за училищна готовност на учениците за I клас, които не са се явили през м. юни.
 • Списъците с приетите първокласници ще бъдат обявени на входа на училището на 08.09.2016 г.

Съобщение

На 17.06.2016г. /петък/ ще бъдат обявени списъците на приетите ученици в групите за занималня за II, III, IV клас през учебната 2016/2017г.

Ако сградата на Столичен център за работа с деца /СтЦРД/ бъде предоставена за ползване от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“, ще бъдат открити още една група за II и една за III клас.

 

Екологична инициатива

  Скъпи ученици,

120 ОУ “Г.С.Раковски” под патронажа на Столичен инспекторат продължава своята екологичната инициатива

за разделно събиране на хартия и пластмаса

На 10 и 13 юни 2016г., всеки един от Вас може да предаде своите количества хартия и пластмасови отпадъци на I етаж при главния дежурен учител и домакина на училището.

Разделното събиране допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на боклуците!

 Трябва да променим начина, по който сме изхвърляли боклука години наред!

 Нека всички да участваме заедно!

 Разделното събиране ще бъде по-ефективно!

  От нас зависи да направим природата по-чиста!

Тестът за училищна готовност за приетите ученици в първи клас

Тестът за училищна готовност за приетите ученици в първи клас учебна 2016/2017г. ще се проведе на 20.06.2016г. (понеделник)

от 10 часа в 120 ОУ „Г.С.Раковски“.

  Децата, завършили ПГ в 120 ОУ, не се явяват на тест за училищна готовност.

Критерии за прием в ПИГ.

Критерии за прием в ПИГ

/приети на заседание на ПС на 06.06.2016 г./

Първи клас:

 1. Дете сирак с един родител.
 2. Дете от многодетно семейство.
 3. Дете на работещи в 120 ОУ.
 4. Дете, чиито братче или сестриче посещават ПИГ.
 5. Ред на подаденото заявление.

(.pdf) Заявление за 1 клас. 

Заявленията за занималня на новоприетите първокласници за учебната 2016/2017г. ще се приемат от 17.06 до 22.06.2016г. вкл. в канцеларията на училището.

 Втори, трети и четвърти клас:

 1.  Дете сирак с един родител.
 2. Дете от многодетно семейство.
 3. Дете на работещи в 120 ОУ.
 4. Посещаемост в ПИГ през предходната учебна година.
 5. Спазване на правилника за дейността на училището в групата през предходната учебна година.
 6. Ред на подаденото заявление.

(.pdf) Заявление за 2 клас.

(.pdf) Заявление за 3 клас.

(.pdf) Заявление за 4 клас.

Подаване на заявления от 10 до 15 юни 2016г.

Ако сградата на Столичен център за работа с деца /СтЦРД/ бъде предоставена за ползване от 120 ОУ „Георги Сава Раковски“, ще бъдат открити още една група за II и една за III клас.