Прием в ЦДО

Заявленията за целодневно обучение (ЦДО) на новоприетите първокласници за учебната 2017/2018г. ще се приемат от 19.06. до 23.06.2017г. вкл. в канцеларията на училището.

(.pdf) Заявление за 1 клас

Критерии за прием:

1.      Дете пълен сирак или с един починал родител;

2.      Дете от многодетно семейство;

3.      Дете на работещи в 120 ОУ;

4.      Дете, чието братче или сестриче посещава ЦДО;

5.      Входящ номер на подаденото заявление.

Заявленията за целодневно обучение (ЦДО) за втори, трети и четвърти клас за учебната 2017/2018г. ще се приемат от 22.05. (от 14.00 часа) до 31.05.2017г. вкл. в канцеларията на училището.

(.pdf) Заявление за 2 клас

(.pdf) Заявление за 3 клас

(.pdf) Заявление за 4 клас

Критерии за прием:

1.      Дете пълен сирак или с един починал родител;

2.      Дете от многодетно семейство;

3.      Дете на работещи в 120 ОУ;

4.      Редовна посещаемост в ЦДО през предходната учебна година;

5.      Спазване на правилника за дейността на училището в групата през предходната учебна година;

6.      Входящ номер на подаденото заявление.

ПРОЛЕТНА ИНИЦИАТИВА

120 ОУ „Георги Сава Раковски“ инициира кампания за засаждане на жива ограда. Да намалим шума, праха и вредните емисии на превозните средства от булевард  „Евлоги  и Христо Георгиеви“

Засаждането на растенията  ще бъде на 18 май от 11.30 до 12.30 часа.

Каним всички родители, които желаят да споделят нашата загриженост за спокойствието на децата ни и подобряване на работната среда.

От ръководството  на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“

Поводи за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за гордост. Ученици от нашето училище се класираха на Националните олимпиади по няколко предмета, седмокласниците достойно защитиха името на училището ни като стожер на знанието и науката.

Марта Драгова от VII а клас, с преподавател Павлинка Борисова, бе единствената класирана седмокластичка от София-град, която педстави столицата на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература.

Георги Белев от VII Б клас взе участие на Националния кръг на две олимпиади – география и икономика и история и цивилизация. Негови преподаватели по предметите са Ваня Максимова, Елизабет Божилова и Венета Костова.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.05.2017г. (петък)  от 9.00 до 17.00 часа заинтересованите родителите могат да се запознаят с писмените работи от Националното външно оценяване IV клас на децата си.

Промяна в седмичното разписание за периода 9-16 май вкл.

Поради Националното външно оценяване на 4 клас, се налага промяна в седмичното разписание за периода 9-16 май вкл., както следва:

  • 2, 3 и 4 клас започват училище от 8.20ч.
  • 5, 6 и 7 клас започват училище от 13.30ч.

 

„Научи се да плуваш“

Сдружение „Левски-София клуб по водна топка“

уведомява родителите на ученици от 120 ОУ  2 , 3 и  4 клас,

че същият е одобрен за програмата „Научи се да плуваш“.
Лице за контакт и записвания: Александър Кръстанов GSM: 0889350271