Съобщение

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОТ СРЗИ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

В СОФИЯ- ГРАД

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДНИТЕ ОТ 29.01 ДО 02.02.2018Г. ЩЕ БЪДАТ НЕУЧЕБНИ

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ

ЗАПАЗВА СЕ ГРАФИКЪТ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ

УЧЕНИЦИТЕ ЗАПОЧВАТ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 7.ІІ – СРЯДА 

ПЪРВА СМЯНА – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ОТ 7.30Ч.

ВТОРА СМЯНА – НАЧАЛЕН ЕТАП ІІ, ІІІ И ІV КЛАС ОТ 13.30Ч.

ПЪРВИ КЛАС УЧАТ ПЪРВА СМЯНА ОТ 8.20Ч.

 

 

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

В ГРАД СОФИЯ

Столична РЗИ информира, че считано от 27.01.2018 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. вкл.

Мерките ще бъдат допълвани или отменени в зависимост от развитието на епидемичния процес в гр. София.