Съобщение

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 18 ноември 2017 г. (събота) в 120 ОУ ще се проведе Деветнадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 27.11.2017 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com  в срок до 4.12.2017 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Заявките за участие и таксата за правоучастие от 8 ( осем ) лева се приемат до 14.11.2017 г. от класните ръководители на учениците от I до  IV клас, г-жа Митева-V клас, г-жа Памукчиева- VI клас и г-жа Шипочка-VII клас.

Съобщение

Уведомявамe Ви, че във връзка с писмо с изх.№ РУО1-21983/20.09.2017 г., касаещо заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г. се провежда безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.
Министерски съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.
Това силанизиране предотвратява напълно най – уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите.

Силанизирането е безплатно организирано само до 20 ноември 2017 г.
Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел. 0293559355.

Екологична инициатива

„Да спасим от изсичане една малка гора!”

  Скъпи ученици,

В тези прекрасни есенни дни 120 ОУ “Г.С.Раковски” за шеста година стартира екологичната инициатива  „Да спасим от изсичане една малка гора!”

От 27.11. до 30.11.2017г. включително,

от 7:15 до 8:15 часа и от 13:15 до 13:30 ч.,

всеки един от Вас може да предаде своите количества хартия на I етаж при главния дежурен учител и домакина на училището.

Рециклирането на стара хартия ще спаси от изсичане много зелени дървета.

Нашата инициатива не само ще покаже позитивното ни отношение към екологичните проблеми на планетата, но и голямата ни любов към българската природа.

 

Ден на спорта в училище

Европейски ден на спорта в училище

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.

Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

Ден на спорта в училище (видео)