Безплатно покриване със силанти

Министерският съвет на Република България, респективно МЗ и МОН, стартира за поредна година безплатно покриване със силанти на първите постоянни молари на децата до навършена 8-годишна възраст.

Това силанизиране предотвратява напълно най-уязвимото съзъбие от кариес и е безценно за подрастващите.

Наша обща отговорност е тези осигурени от държавата мерки за децата да бъдат разгласени максимално и да постигнем максимален резултат – безплатно предпазени детски зъбки. В този дух е и Писмо № 9105-273 / 27.08.2018 г. на Зам.министъра на образованието и науката Таня Михайлова.

Имаме възможност да Ви предоставим съответни разяснения и печатни материали – листовки и плакати за силанизиране (показани като Приложение) при поискване от Ваша страна на тел. 02 9877207.

Силанизирането е безплатно организирано само
до 20 НОЕМВРИ, 2018 год.

Родителите следва да се обърнат за справки и да заявят желание за силанизиране на Национален безплатен телефон – 080014546 или на тел.0293559355.

Също така родителите би следвало да попълнят предварително, ако имате възможност да го предоставите, и приложеното Информирано съгласие, ако не – то ще им бъде предоставено от съответния зъболекар.

Поздрави от нас и оставаме отворени за делово сътрудничество.

 

От екипа на Националната програма

за профилактика на орални заболявания

на децата на МС на РБългария.

Документи на ученика

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл.208, ал.3 на ЗПУО от учебната 2018/19 г. училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез Електронен дневник. Хартиеният отпада.

Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада и необходимостта от закупуване на ученически книжки, т.нар. бележници.

Съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика.

Всичко за Електронния дневник може да намерите в рубриката „Електронен дневник“ на нашия сайт – https://www.ivanvazov.com/2v.html

Снимка на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" - Официална страница.