Обява

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №19/23.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г. С. Раковски”

I. Вид извънкласна дейност – джудо, самоотбрана и карате

(.doc) Джудо, самоотбрана и карате

Обява

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г.С.Раковски”

I. Вид извънкласна дейност – Образователен театър

(.doc) Образователен театър

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №19/23.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г.С.Раковски”

I. Вид извънкласна дейност – обуение по баскетбол

(.doc) Обява

Обява за конкурс

Обява за конкурс

На основание решение на СОС №136/06.04.2017г. и  решение на ПС с протокол №19/23.06.2017г.

ОБЯВЯВАМ

конкурс за осъществяване на извънкласна дейност на територията на 120 ОУ “Г. С. Раковски” – обучение по карате.

(.doc) Обява