Честит патронен празник!

Днес се навършват 126 години от създаването на 120 ОУ “ Г.С.Раковски“. Училище, което много поколения носят в сърцето си. Училище, което не е обикновена образователна институция, а храм на знанието и творчеството. Прекрасни учители водят децата към нови хоризонти, към непознати светове, към трудните върхове на науката. И сме горди, защото нашите ученици са не само отличници в училище, но и успели хора в живота. В този кошмарен за цялото човечество момент нашето училище е празно и тъжно. Няма ги веселият смях, закачките, игрите…. Звънецът няма на кого да пее в пустите стаи… И празникът някак си не е празник…Но нека това е за добро! Нека съхраним здравето си, защото нашите щастливи мигове в 120 ОУ тепърва предстоят. Отново ще има радостна глъч, отново ще учим и побеждаваме, отново ще изпълваме със смисъл ежедневието си. А до тогава…пазете се, бъдете здрави, работете във виртуалните класни стаи и бъдете горди, че сте възпитаници на 120 ОУ „Г.С. Раковски“! Ние, вашите учители, ви обичаме и мислим за вас! Честит празник и да пребъде нашето 120 ОУ!

Цветанка Тонева – Директор на 120 ОУ

Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

март 31, 2020

Изх. № РУО1-7500/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. и в 10.клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че по отношение на подаване на декларации от квестори, оценители и учители консултанти за 7. клас срокът се удължава до 24.04.2020 г. Декларациите се подават сканирани на следния електронен адрес – nvo7_uchiteli@edusofia.bg.

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Заявленията се подават сканирани на следните електронни адреси:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас.

Моля да уведомите заинтересованите учители и ученици от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти

Изх. № РУО1-7333/27.03.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7314/26.03.2020 г., Ви уведомявам, че до края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството www.atlasi.bg, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ
ATLASI.BG
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ