„Палтото на Доброто“ /по „Серафим“ – Й.Йовков/ – групов проект на 6.клас – по време на дистанционното обучение 2020

Към това платно на Sway

Поздрав по случай 24 май от Директора на 120 ОУ

Скъпи колеги, приятели, съмишленици и мечтатели!

24 май е свещен празник, защото е празник на духовността, на просветата, културата и славянската писменост. Тази писменост, която ни е съхранила като народност, като личности и която се борим да пребъде, за да пребъдат мечтите ни за светло и прекрасно бъдеще. Няма сърце, което да не трепне при звуците на „Върви народе възродени…“ и да не сведе глава пред величието на словото, на българското слово, което ни превежда през величествените епохи на човешкото развитие до върховете на световното познание. На 24 май се прекланяме и пред труда на българския учител- понесъл на раменете си огромната отговорност да просвещава и възпитава най- голямото съкровище на земята- децата. В неговите очи свети възторженият пламък на амбицията да подкрепи и насърчи колебливата детска ръка, изписваща първата думичка „мама“. В неговото сърце гори безкрайната сила на търпението, добротата, толерантността и съпричастието. Затова се прекланяме пред скромния, всеотдаен човек- УЧИТЕЛЯ!

Мили мои учители! Винаги съм знаела, защото съм го откривала със сърцето си, но през последните месеци истински се убедих какво съкровище имам в училището ни. И това съкровище сте вие- трудолюбиви, търсещи, непокорни, смели, упорити, борбени и влюбени в живота и в децата- на които давате част от душите и сърцата си! Вие сте онази сила, без която животът би спрял. Вие сте онази стихия, която преобръща детския свят и хармонизира въображението, изважда най- прекрасното от всеки и му дава надежда и вяра в един по- добър свят. Благодаря ви, че ви има такива, каквито сте! Благодаря за силата да превъзмогнете безсънните нощи, тежките дни, сълзите и огорченията, болките и обидите понякога! Бъдете здрави и благословени с харизмата, която имате, с обичта на хората и признателността на поколенията! Уверена съм, че щом вас ви има, винаги ще има и „Върви ,народе възродени!…“ Обичам ви!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Цветанка Тонева

11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий

Празнична програма на столични училища по повод 11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието – София-град и Столична община. Начало-11 май 2020 11 часа.

https://www.youtube.com/watch?v=vF-clmS2wdQ&feature=youtu.be

Относно достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

Здравейте, това е съдържанието на заповедта уреждаща достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

З А П О В Е Д
РД – 09-61/03.05.2020 г.

I. Разрешава се, считано от 03.05.2020г., посещението за разходки в градските парковете и градини, находящи се на територията на Район „Лозенец” – СО, в това число на следните локации, но не само:

1. Градина „Баня Лозенец“
2. Градина пл. „Йоан Павел II”;
3. Градина около храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен“ /кръста/;
4. Градина „Черни връх“
5. Парк „Славейкови дъбове“
6. Градинката около „Водната кула“
7. Парк „Кошарите“
8. Градинката покрай бул. „Н. Й. Вапцаров“
9. Пл. „Журналист“
10. Градинката при колелото на трамвай №10

II. Посещението в изброените в т. 1 паркови пространства се отнася за деца до 14- годиншна възраст (препоръчително), придружавани от техните родители или не повече от двама членове на техните семейства, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни кучета /максимум един разхождащ на куче/.

III. Разходките в парковите пространства по т. I следва да се извършват по начин, непозволяващ струпване на хора и осъществаване на пряк контакт между различни семейства и индивидуално посещаващи парка лица.

IV. Родителите с деца, респ. членовете на техните семейства и бременните жени могат да се разхождат в горепосочените паркови пространства във времевия интервал между 09:30 и 18:30 часа, а индивидуално спортуващите и собствениците на домашни кучета- от 06:00 до 09:30 часа и от 18:30 до 21:00 часа.

V. Във времевия интервал от 21:00 до 06:00 часа достъпът до горепосочените паркови пространства е строго забранен.

VI. Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в гореописаните паркови пространства са:
1. Да се спазва дистанция от минимум 2,5 м. между различните семейства;
2. В описаните в т. I паркови пространства да се влиза само от определените подстъпи към тях;
3. Да се използва повод при разходка на домашните животни;
4. Да не се посещават описаните в т. I от настоящата заповед паркови пространства при проява на симптоми на заболяване;
5. Лицата по т. II трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията на парка;
6. Отпадъците да се изхвърлят в контейнери извън парковете по т. I.

VII. При посещение в посочените по-горе паркови пространства се забранява:
1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства;
2. Използването на детски и спортни съоръжения;
3. Игрите на деца в група и с общи играчки;
4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на тревата и правенето на пикник;
5. Употребата на алкохол.

КМЕТ НА СО РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ