Учениците от 120 ОУ преминават на обучение в онлайн среда

Уважаеми ученици и родители!

Със заповед на Министъра на образованието и науката от 30.11. 2020г. до 21.12.2020г. включително учениците от 120 ОУ „Г.С.Раковски“ ще се обучават в електронна среда от разстояние. Обучението ще се провежда по утвърдените от Директора седмично разписание и дневен режим, за които ще бъдете своевременно уведомени от класните ръководители.

Директор на 120 ОУ – Цветанка Тонева

Съобщение

Към 27.11 във 120 ОУ има: 4 ученика от начален етап с положителен тест (не са били в контакт със съучениците си една седмица преди установяването).

30 контактни ученика, 2-ма учители с положителен тест, един учител контактен в семейството.

Съобщение

Един учител от прогимназиален етап е с положителен PCR тест. Не е бил в контакт с учениците. Карантиниран е от 10.11.2020.

Съобщение

От 17.11.2020г. до 26.11.2020г. са карантинирани учениците от 2 г клас, поради положителен тест за Ковид 19 на класния ръководител. Учениците ще бъдат на ОЕСР. На отсъстващите от обучението ученици ще бъдат писани отсъствия.

Съобщение

От днес 17.11 до 26.11 включително 2 г клас преминава на он-лайн обучение.

Един учител от начален етап е с положителен PCR тест.

Съобщение

От 17.11.2020г. , поради ученик с положителен тест за Ковид 19 са карантинирани 18 ученици от 2 б клас и 15 ученици от 2а клас. Карантинирани са и двама учители. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 27.11.2020г. Уведомени са всички институции за ситуацията.

Съобщение

От 12.11.2020 г. един учител от начален етап с положителен тест. Не е бил в контакт с децата от 7 ноември.

Към дата 13.11.2020 г. във 120 ОУ има двама ученици с положителен тест от начален етап, 17 контактни, двама учители с положителен тест, един контактен учител и един контактен от непедагогическия персонал.

Обучение в електронна среда

От утре до 30.11.2020г. включително всички ученици от 5, 6 и 7 клас преминават на обучение в електронна среда от разстояние. Дневният режим и седмичното разписание са изпратени от класните ръководители в „Школо“.