Свободни места

120 ОУ „Г. С. Раковски“,

обявява следните свободни места за учебната 2018/2019 година:

2 – ри, 3 – ти и 4 – ти клас – няма свободни места;

5 клас – 9 свободни места;

6 клас- 2 свободни места;

7 клас – 4 свободни места.

Олимпиада по Български език и литература на 17.12.2017г. (неделя)

Оломпиадата по БЕЛ ще се проведе на 17.12.2017г. (неделя) от 10:00 часа. Продължителността за 5 и 6 класове е 2 астрономически часа, а за 7 клас 3 астрономически часа.

Всички участници трябва да заемат местата си не по-късно от 9:30 часа.