COVID – 19

Към дата 6  декември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: осем

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

Паралелки в ОРЕС: една

COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: четирима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

COVID – 19

Към дата 22  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани ученици поради положителен тест: един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: двама

Непедагогически персонал с положителен тест: няма

COVID – 19

Към дата 15  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: трима

Карантинирани ученици поради положителен тест: един

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: няма

Карантинирани учители поради положителен тест: трима

Непедагогически персонал с положителен тест: двама

COVID – 19

Към дата 8  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: двама

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: двама

Непедагогически персонал с положителен тест: двама

Паралелки в ОРЕС: Всички въз основа на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на МОН

COVID – 19

Към дата 2  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: трима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Паралелки в ОРЕС: Всички въз основа на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на МОН

COVID – 19

Към дата 25 октомври в 120 ОУ:
Карантинирани ученици поради контакт с болен близък – 6.
Карантинирани ученици поради положителен тест – 4.
Паралелки в ОРЕС: Всички въз основа на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на МОН