Съобщение

На 9.IX.2022 г. (петък) от 10:00 часа, в 120 ОУ ще се проведе тест за училищна готовност за учениците от първи клас, които не са се явили на теста на 7.IX.2022 г. (сряда).