Преустановяват се учебните занятия до 29 март 2020 г.

Започва прилигане на различни форми на дистанционно обучение.

zapoved_MZ

От днес издателствата Просвета, Klett, Анубис, Булвест 200 предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.

Просвета http://www.e-prosveta.bg/

Klett https://klett.bg/

Анубис https://www.anubis.bg

Булвест 200 https://www.bulvest.com

Бит и Техника https://www.e-uchebnici.com

Грипната ваканция се удължава до 15 март

Заповед на министъра на образованието и науката:

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/03/Министър-на-образованието-и-науката.jpg

Столичният кмет Йорданка Фандъкова обяви удължаване на грипната ваканция до 15 март:

https://offnews.bg/obshtestvo/gripnata-vakantcia-v-sofia-se-udalzhava-do-15-mart-

Заповед на СРЗИ, относно работата на лечебните заведения:

заповед (1)

Грипна ваканция

Грипна ваканция

http://www.daskalo.com/ou120/files/2020/03/gripna-epidemiq-na-teritoriqta-na-rbulgaria7739193449249971397.pdf

05.03.2020

Грипна ваканция

Изх.№РУО1-6004/05.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.

Необходимо е да създадете организация за преструктуриране на учебното съдържание.

Приложение: Заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

„Образование за утрешния ден“

НОВО: Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2Тематична програме и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Отборите на 120 ОУ в районно първенство по баскетбол на район Лозенец

Резултата от спортната седмица за нашето училище в Районното първенство по баскетбол: II място за отбора на момичета и I място за отбора на момчета!