Поздрав по случай 24 май от Директора на 120 ОУ

Скъпи колеги, приятели, съмишленици и мечтатели!

24 май е свещен празник, защото е празник на духовността, на просветата, културата и славянската писменост. Тази писменост, която ни е съхранила като народност, като личности и която се борим да пребъде, за да пребъдат мечтите ни за светло и прекрасно бъдеще. Няма сърце, което да не трепне при звуците на „Върви народе възродени…“ и да не сведе глава пред величието на словото, на българското слово, което ни превежда през величествените епохи на човешкото развитие до върховете на световното познание. На 24 май се прекланяме и пред труда на българския учител- понесъл на раменете си огромната отговорност да просвещава и възпитава най- голямото съкровище на земята- децата. В неговите очи свети възторженият пламък на амбицията да подкрепи и насърчи колебливата детска ръка, изписваща първата думичка „мама“. В неговото сърце гори безкрайната сила на търпението, добротата, толерантността и съпричастието. Затова се прекланяме пред скромния, всеотдаен човек- УЧИТЕЛЯ!

Мили мои учители! Винаги съм знаела, защото съм го откривала със сърцето си, но през последните месеци истински се убедих какво съкровище имам в училището ни. И това съкровище сте вие- трудолюбиви, търсещи, непокорни, смели, упорити, борбени и влюбени в живота и в децата- на които давате част от душите и сърцата си! Вие сте онази сила, без която животът би спрял. Вие сте онази стихия, която преобръща детския свят и хармонизира въображението, изважда най- прекрасното от всеки и му дава надежда и вяра в един по- добър свят. Благодаря ви, че ви има такива, каквито сте! Благодаря за силата да превъзмогнете безсънните нощи, тежките дни, сълзите и огорченията, болките и обидите понякога! Бъдете здрави и благословени с харизмата, която имате, с обичта на хората и признателността на поколенията! Уверена съм, че щом вас ви има, винаги ще има и „Върви ,народе възродени!…“ Обичам ви!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Цветанка Тонева

11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий

Празнична програма на столични училища по повод 11 май – ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий, организирана от Регионално управление на образованието – София-град и Столична община. Начало-11 май 2020 11 часа.

https://www.youtube.com/watch?v=vF-clmS2wdQ&feature=youtu.be

Относно достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

Здравейте, това е съдържанието на заповедта уреждаща достъпа до по-малките паркове и градини в Район „Лозенец“:

З А П О В Е Д
РД – 09-61/03.05.2020 г.

I. Разрешава се, считано от 03.05.2020г., посещението за разходки в градските парковете и градини, находящи се на територията на Район „Лозенец” – СО, в това число на следните локации, но не само:

1. Градина „Баня Лозенец“
2. Градина пл. „Йоан Павел II”;
3. Градина около храм „Въздвижение на Св. Кръст Господен“ /кръста/;
4. Градина „Черни връх“
5. Парк „Славейкови дъбове“
6. Градинката около „Водната кула“
7. Парк „Кошарите“
8. Градинката покрай бул. „Н. Й. Вапцаров“
9. Пл. „Журналист“
10. Градинката при колелото на трамвай №10

II. Посещението в изброените в т. 1 паркови пространства се отнася за деца до 14- годиншна възраст (препоръчително), придружавани от техните родители или не повече от двама членове на техните семейства, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни кучета /максимум един разхождащ на куче/.

III. Разходките в парковите пространства по т. I следва да се извършват по начин, непозволяващ струпване на хора и осъществаване на пряк контакт между различни семейства и индивидуално посещаващи парка лица.

IV. Родителите с деца, респ. членовете на техните семейства и бременните жени могат да се разхождат в горепосочените паркови пространства във времевия интервал между 09:30 и 18:30 часа, а индивидуално спортуващите и собствениците на домашни кучета- от 06:00 до 09:30 часа и от 18:30 до 21:00 часа.

V. Във времевия интервал от 21:00 до 06:00 часа достъпът до горепосочените паркови пространства е строго забранен.

VI. Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в гореописаните паркови пространства са:
1. Да се спазва дистанция от минимум 2,5 м. между различните семейства;
2. В описаните в т. I паркови пространства да се влиза само от определените подстъпи към тях;
3. Да се използва повод при разходка на домашните животни;
4. Да не се посещават описаните в т. I от настоящата заповед паркови пространства при проява на симптоми на заболяване;
5. Лицата по т. II трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията на парка;
6. Отпадъците да се изхвърлят в контейнери извън парковете по т. I.

VII. При посещение в посочените по-горе паркови пространства се забранява:
1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства;
2. Използването на детски и спортни съоръжения;
3. Игрите на деца в група и с общи играчки;
4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на тревата и правенето на пикник;
5. Употребата на алкохол.

КМЕТ НА СО РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ”
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

Информация за родителите на бъдещите първокласници в 120 ОУ „Г.С.Раковски“

120 ОУ разполага с 22 учебни стаи и кабинети. Изграден е и корпус по природни и обществени науки. Макар и малък, физкултурният салон е уникален. Изцяло оборудвани са два интерактивни кабинета с персонални таблети и два компютърни кабинета. Във всяка стая има ултракъсофокусен мултимедиен проектор и бяла дъска с керамично покритие и интернет. Библиотечно- информационният център е отлично оборудван, разполага с десет хиляди тома художествена и научна литература и кът за четене, в който децата се забавляват ежедневно. В училището функционира стол с лафка. Храната се носи от кухня- майка и купонът е 3 лева. Препоръчително е закупуване на купони за цялата седмица. При боледуване на ученика, неизползваните купони се презаверяват за следващата седмица. Учениците от първи клас започват училище в 8.20 часа и завършват най- късно в 13.05 часа, а часовете са по 35 мин. Голямото междучасие е между третия и четвъртия час и е 20 минути. Класните им стаи се помещават на първия етаж. За родителите, които не могат да занимават децата си следобяд, са организирани целодневни групи. Приоритет се дава на социално слаби и многодетни семейства, сираци и полусираци. Подадените заявления се разглеждат от комисия, която разпределя децата в групите. Особеностите на учебния план са отразени в заявленията. Всеки родител може да избере къде да учи детето му – в паралелка със засилено изучаване на изобразително изкуство или в паралелка със засилено изучаване на природни науки /околен свят/. Учениците от първи клас задължително започват изучаване и на английски език. В училището функционира езиков алианс, школи по шахмат, баскетбол, карате и бойни изкуства. Училището работи изцяло с електронен дневник. Сградата се охранява от жива охрана и има строг контрол на достъп чрез изградена турникетна система. Има пожароизвестителна инсталация и разработени всички правила за строг контрол на пребиваването вътре. Медицинското обслужване се извършва целодневно от медицинска сестра, която работи от 08.30 ч. до 17.00 ч. Медицинските картони на децата трябва да бъдат предадени в медицинския кабинет до 20.09.2020г. Обособен е и кабинет, в който работи логопед от Столичния логопедичен център. Подкрепа на учениците се оказва и от педагогически съветник, който е психолог. Ръководството на училището е осигурило доставки по схемите на ДФЗ „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“. На учениците от начален етап е осигурена и ежедневна подкрепяща закуска. Училището работи по много международни, национални, регионални и училищни проекти и програми, които осигуряват и развиват у учениците различни полезни компетенции и креативност. Класните ръководители на паралелките от първи клас се назначават със заповед на директора в началото на м. септември. Родителската среща за първокласниците ще се състои на 03.09.2020г. от 18.30 часа във физкултурния салон на училището.

От ръководството на 120 ОУ