Съобщение

Към дата 8.01.2021 в 120 ОУ има едно карантинирано дете от начален етап като контактно в семейството.

Интегриран урок с учениците от VI Б клас

Интегриран урок на тема:

„Осъществяване на предметен синтез в обучението човекът и природата – български език и литература чрез прилагане  на знания по БЕЛ за научен текст в урока по ЧП „Натиск и налягане“

 

Респект пред тази благородна професия – ЛЕКАР!

Деца от 120 ОУ „Г. С.Раковски“ отправят благодарствено послание към всички лекари! Четвъртокласниците под ръководството на г-жа Красимира Таскова  изработиха за медиците от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” сто хартиени ангелчета. Проф. д-р А. Балтов обеща за Коледа да достигнат до лекарите, които ежедневно спасяват десетки хора. Нека са здрави и благословени ангелите в бели престилки!
Днес, повече от всякога, всички хора сме признателни за лекарската отдаденост, грижа, неуморим дух и сила в тези тежки времена!
Респект пред тази благородна професия – ЛЕКАР!

Съобщение

Към дата 11.12.2020 г. в 120 ОУ има 3 ученика с положителен PCR тест и 6 контактни в семейството.

Съобщение

Към 4.12.2020 има 4 ученика с положителен тест и пет ученика са контактни в семейството.

Учениците от 120 ОУ преминават на обучение в онлайн среда

Уважаеми ученици и родители!

Със заповед на Министъра на образованието и науката от 30.11. 2020г. до 21.12.2020г. включително учениците от 120 ОУ „Г.С.Раковски“ ще се обучават в електронна среда от разстояние. Обучението ще се провежда по утвърдените от Директора седмично разписание и дневен режим, за които ще бъдете своевременно уведомени от класните ръководители.

Директор на 120 ОУ – Цветанка Тонева

Съобщение

Към 27.11 във 120 ОУ има: 4 ученика от начален етап с положителен тест (не са били в контакт със съучениците си една седмица преди установяването).

30 контактни ученика, 2-ма учители с положителен тест, един учител контактен в семейството.