Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

Удължаване на срока за подаване на декларации – 7. клас и заявления 7. и 10. клас

март 31, 2020

Изх. № РУО1-7500/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7. и в 10.клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че по отношение на подаване на декларации от квестори, оценители и учители консултанти за 7. клас срокът се удължава до 24.04.2020 г. Декларациите се подават сканирани на следния електронен адрес – nvo7_uchiteli@edusofia.bg.

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г. Заявленията се подават сканирани на следните електронни адреси:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас.

Моля да уведомите заинтересованите учители и ученици от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

Достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти

Изх. № РУО1-7333/27.03.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7314/26.03.2020 г., Ви уведомявам, че до края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството www.atlasi.bg, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ
ATLASI.BG
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  1. Уверете се, че докато детето учи от вкъщи, то се придържа максимално към обичайния си дневен режим.
  2. Интересувайте се от онлайн съдържанието и материалите, до които детето има достъп. Помогнете му, ако се затруднява с нещо.
  3. При онлайн обучението самоподготовката е от изключителна важност, затова обърнете внимание дали и как детето изпълнява възложените му задачи.
  4. Поддържайте връзка с класния ръководител и/или други учители – взаимно можете да си бъдете полезни така, че онлайн обучението да бъде възможно най-ефективно.
  5. Вероятно е детето Ви да прекара много време пред устройството идните дни. Осигурете време за почивка и дейности, които не включват стоене пред екрана.

КАК ДА ПОДСИГУРИМ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО ОНЛАЙН

  1. На устройствата, които ползват децата до 10 г., е желателно да има програма за родителски контрол. Използвайте приложения като Web of Trust и Family Link, за да гарантирате по-добра защита.
  2. Ако дете до 14 г. има профил във фейсбук, нека той да е с възраст, която е максимално близка до реалната. За всички социални мрежи се уверете, че детето познава и използва настройките за сигурност.
  3. Интересувайте се какво прави детето онлайн.
  4. При проблеми с неподходящо съдържание или нежелани контакти потърсете съвет на тел. 124 123 или на www.safenet.bg.
  5. Прилагам ви една интересна презентация на Асоциация родители: https://sway.office.com/0aiM56EQSzGtO2t3?ref=Link

Обръщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.