Награди СМТ

За четвърти път 120 ОУ бе наградено с купа от СМБ (Съюз на математиците в България) за постигнати високи резултати на учениците в 19-я Софийски математически турнир – 18.11.2017г.

КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ на 04.12.2017г. и 06.12.2017г

Състезанието се провежда в направление информационни технологии с времетраене 60 мин. за състезател от всяка възрастова група по съответната тема:

VI и VII клас – Учениците работят на тема – „КОЛЕДНА МАГИЯ“ – с програмен продукт: MS Paint.

VI и VІІ клас – Учениците ще разработват презентация с програмата MS PowerPoint на тема: „КОЛЕДА ПО СВЕТА”

Начален час: 11.00 ч. на 04.12.2017 г. и на 06.12.2017.

Заявка за участие до 01.12.2017г. при Диляна Димитрова и Елена Димитрова

Ден на Християнското семейство в 120 ОУ

В Деня на християнското семейство ученици от  120-то училище припомниха ценностите на семейството. С песни, танци и стихотворения децата представиха на своите съученици историята на празника и значимостта на добрите отношения между родител и дете. В училището беше пресъздаден и традиционният български патриархален дом.

Съобщение

Софийски математически турнир е инициатива, включена в Календарния  план на Съюза на математиците в България, която по традиция се провежда ежегодно от 1999 г.

През тази учебна година на 18 ноември 2017 г. (събота) в 120 ОУ ще се проведе Деветнадесети Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Резултатите на участниците се обявяват от училищата-домакини в срок до 27.11.2017 г. Обобщено класиране на участниците, получили над 50% от максималния резултат, се публикува в https://smbsofiagrad.wordpress.com  в срок до 4.12.2017 г. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Заявките за участие и таксата за правоучастие от 8 ( осем ) лева се приемат до 14.11.2017 г. от класните ръководители на учениците от I до  IV клас, г-жа Митева-V клас, г-жа Памукчиева- VI клас и г-жа Шипочка-VII клас.