Изложба в Национален музей „Земята и хората“ – София

Официално изложбата е открита на 15.05 и ще гостува в Музея до 20.05, както и в нощта на музеите.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.05.2018г. (вторник)  от 9.00 до 18.30 часа заинтересованите родителите могат да се запознаят с писмените работи от Националното външно оценяване IV клас на децата си

Съобщение

Съобщение

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

Съобщение

Ако искате да разгледате нашето училище, заповядайте на 24 април 2018г. – Ден на отворените врати в 120 ОУ.