СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.05.2018г. (вторник)  от 9.00 до 18.30 часа заинтересованите родителите могат да се запознаят с писмените работи от Националното външно оценяване IV клас на децата си

Съобщение

Съобщение

Входящ номер се издава само за пълен комплект документи:

  1. Приложение 16 или Приложение 17 към чл.24, ал.1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /издава се от ЕСГРАОН към район Лозенец/;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична карта на родител;
  4. Документ, доказващ достоверността на всеки, посочен в заявлението критерий.

                                                    Комисия за прием в 1 клас в 120 ОУ

 

Съобщение

Ако искате да разгледате нашето училище, заповядайте на 24 април 2018г. – Ден на отворените врати в 120 ОУ.

Повод за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за голяма гордост.

Ученикът от VII Б клас Тео Теодоров Троев, с преподавател Силвия Георгиева, се класира и взе участие в Националнита  олимпиада по биология и здравно образование в гр. Ямбол, като достойно защити името на училището ни.