Повод за гордост

Училищната общност на 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ отново има повод за голяма гордост.

Ученикът от VII Б клас Тео Теодоров Троев, с преподавател Силвия Георгиева, се класира и взе участие в Националнита  олимпиада по биология и здравно образование в гр. Ямбол, като достойно защити името на училището ни.

Повод за гордост

Александра Георгиева е ученичка в 1 г клас. Старанието по математика й се отблагодарява със страхотни награди и големи успехи. Тя участва в състезанието „Математика без граници“ и е отличена с грамота и бронзов медал. В състезанието „Европейско Кенгуру“ ученичката е на първо място от всички първокласници в 120.

Обновената училищна библиотека

Обновената училищна библиотека – VI в клас

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство

Първо място на отбора по баскетбол в Районното първенство. Браво на момчетата!

 

Гости от гр. Цариброд – Сърбия

Днес (28.02.2018г.) учениците и учителите от 120 ОУ “ Г. С. Раковски“ посрещнаха скъпи гости от ОУ „Христо Ботев“, гр. Цариброд, Р Сърбия. Подарихме над 160 нови книги- българска художествена литература. Отворихме пътя към ново приятелство и сътрудничество в името на нашите деца.