Отговорност

През учебната 2012/2013 учебна година преподавам:

 •  Химия и опазване на околната среда /ЗП/ – VII, IX, X,XI класове;
 •  Химия и опазване на околната среда /ЗИП/ –  IX,XII класове
 •   Класен ръководител съм на X-А клас

Участвам в следнити комисии:

 •  Председател съм на методично обединение „Природни науки”;
 • Председател  съм на комисия за работа с ученици, застрашени от отпадане;
 • Член на комисия за определяне на ученическите стипендии
 • Член на комисия за борба с бедствия и аварии;
 • Участвам в работни групи с определена насоченост;

 

Дейността ми като учител е свързана с изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с :

 • Ученици и родители;
 •  Учители и възпитатели от училището;
 • Колеги от други училища;
 •  Управленския и админисративен персонал на училището;
 • Експерти от РИО и МОМН;
 •  Институти и звена за квалификация на учители;
 • Служители на общинските социални служби;
 • Неправителствени организации.

 

През м. април участвах в международно  изследване  за преподаване и учене TALIS 2013 на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *