Извънкласна дейност

Извънкласна дейност

Зелено училище

Екоклуб

1.Природозащитна и екологична дейност. Работа с национални паркове.

2.Изследователска и събирателска дейност. Отбелязване на световни екодати.

3.Работа с по-малки ученици. Вечери.

4.Екотуристически дейност и походи – I част

5.Екотуристически дейност и походи – II част

 

Международен ден на влажните зони

На 2 февруари отбелязахме Международния ден на влажните зони. Лили Декова , експерт "Образователни дейности и посетителски центрове" към Дирекция "Национален парк Пирин" запозна учениците с влажните зони в България, тяхното състояние и екологични проблеми.С интерес учениците проследиха филма за влажните зони в България.

На 22.03.2013г. отбелязахме Световния ден на водата.

2013г. е  обявена от ООН за Международна година на водното сътрудничество. 

Световният ден на водата се провежда  ежегодно с цел световната общност да се застъпи за устойчиво управление на водните ресурси и да привлече общественото внимание върху важността от наличие на прясна вода. Инициативата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Кът за НП"Пирин"

След предварителна работа по събиране и определяне на материалите, таблата новите членове на ученическия клуб за екотуризъв Атанас Стойчев и Радослав Лагадинов обновиха къта за НП”Пирин” във фоайето на 4 етаж/ етажа, на който се намира и кабинета по химия/. Разгорещено и с различни идеи обсъдиха материалите и подреждането на къта. За изготвяне на таблата помогна Георги Панков – родител. Идеята е къта да се превърне в постоянен информационен кът за дейността на парка.  Чрез къта учениците ще обогатяват своите познания по въпросите на опазване на околната среда. 

 ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН  НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

По случай Международния ден на културното наследство учениците от Ученически клуб за екотуризъм при СОУ”Братя Петър и Иван Каназиреви” с ръководител Елена Тумбева се включиха в организирания от Исторически музей – град Разлог поход до устието на река ”Язо”. Илия Тантилов запозна учениците с ролята и мястото на р.Язо в историческото битие на град Разлог.  След напрегнатия учебен ден походът бе една чудесна форма за релакс и неповторими емоции.

 

 

Последни публикации