Интердисциплинарни уроци

„Думата интерактивност не ми е достатъчна,
предпочитам интеркреативност.“

Тим Бърнарс Лий

„The word interactivity is not enough for me, I prefer intercreativity. “    Tim Bernars Lee

146 години от Априлското въстание!

Ученици, учители и родители отбелязаха 146 години от Априлското въстание с ученическа викторина в двора на Историческия музей. Докато момичетата и момчетата от ГЦОУД 5-6 клас с ръководител Тинка Бояджиева и ученици от 6.а клас от СУ „Нешо Бончев“ разпознаваха исторически личности и забележителности, решаваха викторина и подреждаха пъзел, техните съученици от 1 и 2 клас рецитираха едни от най-българските стихове, посветени на Родината. Малки и големи почетоха паметта на Априлци и показаха, че саможертвата им не е била напразна.Една продукция на ученици от СУ „Нешо Бончев“, град Панагюрище


Science quiz – 5. клас, Нина Кехайова


Пея и танцувам аз – хубаво е да си в 5.клас – Донна Трошанова, Иванка Талева, Ангел Парпулов


ОWorld around us – една продукция на 8. клас – Силвия Бобекова и Веска Барова


Открит урок на  групите 2-А и 3-б,в на тема ,,Многознайкоци – clever kids“, подготвен от Десислава Калугерова и Кристина Чоролеева.

22 March – World Water Day
Underground water!
Конкурс на ООН; Фокус: Подземните води

Завърши междусекторна среща на тема „Our green planet – добри практики чрез Еразъм+ и eTwinning“. 
В събитието се включиха представители от секторите „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“. Срещата се провежда от ЦРЧР в ролята на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, Национално звено за координация по дейност еТwinning и #eTwinning посланиците Калина Николова, Светлана Върбанова и Гергана Георгиева. 

БОНЧЕВИ ПРАЗНИЦИ 2022

 

ПБО-БЕЛ и АЕ Ученици

ИДП – Биология и АЕ – теми, указания 

World Renaissance 2020

UbD Booktrailers

All about us rubrics

Страни в Европа 

Съвместно с учителят си по география г-жа Иванка Тодева учениците от 7а клас направиха виртуално пътешествие из  европейски страни в различни части на котинента. Във връзка с темата „Страни в Европа“, всеки изготви и представи пред класа, по време на ОРЕС, презентация по предварително зададени критерии. Седмокласниците разказваха за държавните символи – знаме, герб, прозвучаха националните химни на държавите. С подходящи изображения и текстове представиха природните особености, най-развитите стопански отрасли, характеристиките на населението, интересни културни традиции, празници и обичаи.

European Countries

The Geography teacher Mrs. Ivanka Todeva and her 7-graders made a virtual trip around European countries in different parts of the continent. In connection with the topic „Countries in Europe“, everyone prepared and presented to the class, during the lesson, a presentation on pre-set criteria. 7-graders talked about the state symbols – flag, coat of arms, national anthems of the states. With appropriate images and texts they presented the natural features, the most developed economic branches, the characteristics of the population, interesting cultural traditions, holidays and customs.


Бизнес проект – създаване на частна фирма, влизане в длъжности, 10 модела официални писма, обвързани с предмета на дейност и мениджмънт на частната компания!

Business Project Serenity

Business project – creation of a private company, a letter of application, 10 models of official letters related to the subject of activity and management of the private company!
С най-огромно удоволствие бихме искали да поздравим пред родителската и учителска общност  описаните ученици от 8.в клас, които взеха участие в Коледната експедиция, състезание организирано от Експрес Пъблишинг: Анна Ковачева (е-книга „Katerina’s Holidays“); Неделина Бобекова и  Вела Ралчева (е-книга „X-mas Journey“); Димитър Гърбешков, Пенка Шопова и Стефания Николова (видео-традиции в България); Глория Щрангова и Денислава Нанова (е-книга). Нашите деца стават все по-добри творци на електронни книги, за което ще бъдат удостоени с награда (книжка на АЕ по избор) и сертификат!

Искрени поздравления за упорития труд и творческия дух!

Dear Parents, Teachers and Community!

We would like to congratulate our 8-graders on taking part in the Christmas expedition, a competition organized by Express Publishing: Anna Kovacheva (e-book „Katerina’s Holidays“); Nedelina Bobekova and Vela Ralcheva (e-book „X-mas Journey“); Dimitar Garbeshkov, Penka Shopova and Stefania Nikolova (video traditions in Bulgaria); Gloria Strangova and Denislava Nanova (e-book). Our children are becoming better and better creators of e-books, for which they were awarded a prize (an English book on their own choice) and a certificate!

Sincere congratulations for your hard work and creative spirit!

Christmas Holidays in BG

CERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_VELA RALCHEVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_STEFANIYA NIKOLOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_S BOBEKOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_PENKA SHOPOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_NEDELINA BOBEKOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_GLORIYA SHTRANGOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_DIMITAR GARBESHKOVCERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_DENISLAVA NANOVACERTIFICATE EP CHRISTMAS EXPEDITION_ANNA KOVACHEVAHelloween lesson plan

Countries_Nationalities

Lesson Plan Countries_Nationalities

Технологиите в медицината

Visual Reading_lesson plan

Strange Statues

VISUAL READING IN A NUTSHELL