План – прием 8 клас 2020 – 2021 година

Прием след 7 клас – информация
Prilojenie 1
Prilojenie 2
Заповед РД-16-486 – комисия план прием 8 клас (2)
С решение на Педагогически съвет и утвърдени от началника на РУО, гр. Благоевград са две паралелки – профилирана подготовка:
  • Профил „Математически“ с профилиращи предмети Математика и Информатика. Балообразуващи предмети – удвоената оценка от НВО по Български език и литература и Математика и оценките от свидетелство за завършено основно образование по Математика и Информационни технологии. При равен бал – оценката по Физика и астрономия. Брой на учениците в паралелката – 26. Срок на обучение – 5 години. Изучаване на чужд език – нито разширено, нито интензивно.
  • Профил „Природни науки“ с профилиращи предмети Биология и ЗО и Химия и ООС. Балообразуващи предмети – удвоената оценка от НВО по Български език и литература и Математика и оценките от свидетелство за завършено основно образование по Биология и ЗО и Химия и ООС. При равен бал – оценката по Физика и астрономия. Брой на учениците в паралелката – 26. Срок на обучение – 5 години. Изучаване на чужд език – нито разширено, нито интензивно.

план прием учебна 2020-2021г. след VII клас