План-прием 1 и 5 клас

Организация на дейностите по приемане и записване на учениците в първи клас за учебната 2020/2021година:
Заповед РД-16-492 – правила при прием на документи за 1 клас
Училищен план-прием първи клас за учебна 2020-2021 година Заповед РД-16-472 – комисия 1 клас (1)

 

Образец на документи при кандидатстване:
  1. Заявление за прием в първи клас – ТУК
  2. Декларация в случай, че детето не е посещавало ПГ – ТУК
  3. Заявление за записване в РП – тук
  4. Заявление за целодневно обучение – тук