Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ!

           Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите, които са водещи. Децата като цяло и в частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуславя и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на гимназистите към своя предмет. Толерантността емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

        В образователния процес все по-широко приложение намират електронни уроци, тестове и пособия. Терминът e-learning или е-обучение е процес за придобиване на познание чрез електронна медия.  Целта на настоящата разработка е да се изгради управляемо приложение за представяне на електронни уроци, което да подпомогне учениците в подготовката и самоподготовката по дисциплините – информатика и информационни технологии.

      Уроците по някой теми са разработени като PDF файлове и по този начин се предоставя на обучаемия възможност да ги чете онлайн, да ги свали на PC, да ги принтира тема по тема или само това, което намери за необходимо.
      Презентациите са разработени като ppt или pps файлове. Чрез тях се цели учениците да може по лесно да възприемат дадената тема и да обобщи нейното съдържание, чрез включване на по-голяма част от своите сетива.


 


Последни публикации