Последни публикации

 1. ПЛАН-ПРИЕМ 2020-2021 Вашият коментар
 2. Съобщение за дистанционно обучение Вашият коментар
 3. Седмично разписание за 2019/2020г. втори срок Вашият коментар
 4. Отчет Вашият коментар
 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ Вашият коментар
 6. График СФО Вашият коментар
 7. График класни работи Вашият коментар
 8. График контролни работи Вашият коментар
 9. График на ДЧ на класа Вашият коментар
 10. Заявление – Образователен медиатор Вашият коментар
 11. Обява-Образователен медиатор Вашият коментар
 12. Декларация-Образователен медиатор Вашият коментар
 13. Проекти Вашият коментар
 14. съобщение за изпити Вашият коментар
 15. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА Вашият коментар
 16. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ Вашият коментар
 17. Продължават изявите на учениците в клубовете по интереси по Проект „Шарени мъниста“ Вашият коментар
 18. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА Вашият коментар
 19. График на изпитните сесии за СФО Вашият коментар
 20. Държавни квалификационни изпити 2018 Вашият коментар
 21. Проекти Вашият коментар
 22. Проект „Шарени мъниста“ Вашият коментар