СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС“

СЪСТАВ
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Елена Димитрова Христова – педагогически специалист
2. СЕКРЕТАР
Таня Георгиева Димитрова – родител
3. ЧЛЕН
Миглена Генадиева Димитрова – представител на Община Перник


Правила-на-съвета