ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ИНФОРМАЦИЯ – декември 2015

ИНФОРМАЦИЯ – ноември 2015


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

за доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски за 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЗОП

ДОГОВОР ЗАКУСКИ

ДОГОВОР ОБЯД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на закуски и готов топъл обяд 2016 – 2.12.2015 16ч.58м

Обществена поръчка за доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд 2016

Образци на документи за участие


 

ИНФОРМАЦИЯ октомври 2015

ИНФОРМАЦИЯ – септември 2015

ИНФОРМАЦИЯ МАЙ 2015

ИНФОРМАЦИЯ АПРИЛ 2015

ИНФОРМАЦИЯ – МАРТ 2015

ИНФОРМАЦИЯ – ФЕВРУАРИ 2015

ИНФОРМАЦИЯ – ЯНУАРИ 2015

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

 ЗАКУСКИ 2015

ИНФОРМАЦИЯ – ГАРАНЦИЯ

ДОГОВОР ЗАКУСКИ 2015

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИСИЯ

ПОКАНА АОП

УКАЗАНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Декларация съгласие подизпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ 47, АЛ 9

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ 56, АЛ 1, Т. 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ 56, АЛ 1, Т. 12

ДОГОВОР ЗАКУСКА 2015 коригиран

ОФЕРТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ХРАНА 2015

ИНФОРМАЦИЯ – ГАРАНЦИЯ

РЕШЕНИЕ

Договор обяд 2015 ЗОП

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИСИЯ

УКАЗАНИЯ

АОП ХРАНИ 2015

ОФЕРТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ХРАНИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР ЗАКУСКА

ДОГОВОР ОБЯД

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ чл47 ал9

ДЕКЛАРАЦИЯ чл56 ал1 т12

ДЕКЛАРАЦИЯ чл56 ал1 т6


ПУБЛИЧНА ПОКАНА „ДОСТАВКА НА ИКТ ПРОДУКТИ“

ИНФОРМАЦИЯ

ДОГОВОР СКАНИРАН

ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЛАПТОПИ

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПРОЕКТОРИ

ПРОТОКОЛ от заседанието на комисията

ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА – ИКТ 

ДОГОВОР ПРОЕКТ ИКТ

ДОГОВОР ПРОЕКТ ( WORD)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИКТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИКТ (WORD)

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИКТ


 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ТЕРМИНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Декларации по чл.47 – 05.12.2013

Декларация – уточнение

Декларация за подизпълнител – 05.12.2013

Декларация от подизпълнител – 05.12.2013

Декларация условия договор – 05.12.2013

Изисквания към офертата

Методика – 05.12.13

Образец 1 – административни сведения 05.12.2013

Приложение №3 – 05.12.13

Приложение №5 – 05.12.2013

Приложение №8 – 05.12.13

Техническа спецификация 05.12.2013

Ценова оферта- 05.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДОСТАВКА ХРАНА – 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 2014 ХРАНИ

ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ

 

 

към началото