Достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти

Изх. № РУО1-7333/27.03.2020 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7314/26.03.2020 г., Ви уведомявам, че до края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството www.atlasi.bg, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ
ATLASI.BG
ИЗДАТЕЛСТВО АТЛАСИ

НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

  1. Уверете се, че докато детето учи от вкъщи, то се придържа максимално към обичайния си дневен режим.
  2. Интересувайте се от онлайн съдържанието и материалите, до които детето има достъп. Помогнете му, ако се затруднява с нещо.
  3. При онлайн обучението самоподготовката е от изключителна важност, затова обърнете внимание дали и как детето изпълнява възложените му задачи.
  4. Поддържайте връзка с класния ръководител и/или други учители – взаимно можете да си бъдете полезни така, че онлайн обучението да бъде възможно най-ефективно.
  5. Вероятно е детето Ви да прекара много време пред устройството идните дни. Осигурете време за почивка и дейности, които не включват стоене пред екрана.

КАК ДА ПОДСИГУРИМ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТЕТО ОНЛАЙН

  1. На устройствата, които ползват децата до 10 г., е желателно да има програма за родителски контрол. Използвайте приложения като Web of Trust и Family Link, за да гарантирате по-добра защита.
  2. Ако дете до 14 г. има профил във фейсбук, нека той да е с възраст, която е максимално близка до реалната. За всички социални мрежи се уверете, че детето познава и използва настройките за сигурност.
  3. Интересувайте се какво прави детето онлайн.
  4. При проблеми с неподходящо съдържание или нежелани контакти потърсете съвет на тел. 124 123 или на www.safenet.bg.
  5. Прилагам ви една интересна презентация на Асоциация родители: https://sway.office.com/0aiM56EQSzGtO2t3?ref=Link

Обръщение

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят; Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Преустановяват се учебните занятия до 29 март 2020 г.

Започва прилигане на различни форми на дистанционно обучение.

zapoved_MZ

От днес издателствата Просвета, Klett, Анубис, Булвест 200 предоставят свободен достъп до пълните електронни варианти на своите учебници по всички предмети от първи до десети клас. Така българските ученици ще могат да ползват за своята подготовка дигиталните ресурси на издателствата.

Просвета http://www.e-prosveta.bg/

Klett https://klett.bg/

Анубис https://www.anubis.bg

Булвест 200 https://www.bulvest.com

Бит и Техника https://www.e-uchebnici.com