„Образование за утрешния ден“

НОВО: Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2Тематична програме и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Отборите на 120 ОУ в районно първенство по баскетбол на район Лозенец

Резултата от спортната седмица за нашето училище в Районното първенство по баскетбол: II място за отбора на момичета и I място за отбора на момчета!

 

Участие на нашите ученици в СМТ

Поздравления на участниците от нашето училище в 21 Софийски математически турнир! Гордея се с тях и техните учители за постигнатите високи резултати, награди, медали и купа за 120 ОУ!

Цветанка Тонева

Директор на училището

Акция за събиране на хартия

120 ОУ обявява училищна инициатива за събиране на вторични суровини под наслов „Да спасим едно дърво“.

Начало на събитието: 11.11.2019 07:30

Край на събитието: 14.11.2019 13:30

След проведената акция, учениците събраха и предадоха 1368 кг хартия.