„УсмиВките“ от 1 В клас представиха 120 ОУ „Георги Сава Раковски“ на празничния концерт за 24 май пред Народния театър с песента „Българско дете“.