Правила за безопасност в мрежата

Държавна агенция за закрила на детето публикува правила за безопасност в мрежата и полезни съвети как да съхраним здравето си при работа с компютър:

(pdf.) DAZD-bezopasna rabota

Материали за подкрепа за деца и родители