COVID – 19

Към дата 2  ноември в 120 ОУ:

Карантинирани ученици поради контакт с болен близък: двама

Карантинирани ученици поради положителен тест: трима

Карантинирани учители поради контакт с болен близък: един

Карантинирани учители поради положителен тест: един

Паралелки в ОРЕС: Всички въз основа на заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на МОН