„The Right to be Different in a European Context“

erasmus

От 1 януари 2019 г. 120 ОУ „Г. С. Раковски“  работи по проект  „The Right to be Different in a European Context“, финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Цели на проекта:

 • да се фокусира върху включването на различните, да се повиши осазнателността чрез развиване на междукултурен диалог.
 • учениците да научат за местните и национални култури;
 • да повишат знанието си за бита и културата на партньорските страни;
 • да създадат европейска идентичност между учениците;
 • да окоражат изучаването на модерни чужди езици;
 • да развият приятелство между учители и ученици чрез различни комуникационни методи;
 • да повишат толерантността между техните съученици, учители и чужденци;
 • да редуцират броя на децата, които ранно напускат училище;
 • да развие ентусиазъм за креативни дейности между учениците;
 • да повиши социалните умения на учениците;
 • да подпомогне успеха на учениците в училище и живота;
 • да подпомогне развитието на иновативни и икт методи.

 

Нови проекти по програма „Еразъм +“, финансирани от Европейската комисия

 • Sightseeing in my city
Испания, Португалия, Турция, България
Целта на проекта е да се повиши интереса на учениците към историята и географията на региона, в който живеят, като се използва историческото и културно наследство на страната, в която живеят. Да се запознаят с културни и природни забележителности в родния град и развият умения за представяне на наученото пред публика.
срок до 31.08.2022 г.
 • The contemporary classroom – a laboratory of nature protection 

Проектът има за цел да повиши разбирането на децата за проблемите на природата и околната среда. Учениците ще бъдат запознати с дейности по опазване на околната среда, като ще обменят опит с техни връстници от Гърция, Италия и Холандия. Учителите ще апробират нови иновативни методи.

срок до 31.08.2022 г.

 • Think again. It’s not a garbage.
Полша, Литва, Румъния, Турция, България
Целта на проекта е да направи децата по-чувствителни към екологичните проблеми,  да развие креативното им мислене в посока повторно използване на отпадъците, да засили любовта им към природата. Учениците да обменят идеи и опит с връстници от европейски училища за повторната употреба и рециклиране на отпадъци.

срок до 31.08.2022 г.

ПРОЕКТ „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз

През периода 12 до 17 март се проведе международна ученическа визита в гр. Манчестър, Англия по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Българската група беше представена от 6 ученика и 3 учителя. На визитата присъстваха представители от България, Литва, Италия. Децата гости бяха настанени да нощуват в приемни семейства и бяха обгрижвани с много внимание. Създадоха приятелства с децата от тези семейства и на тръгване си обещаха, че отново ще се срещнат. Организацията беше много добра, разисквани бяха проблеми по темата на проекта доброволчество и предприемачество. С учителите и учениците беше организирано посещение на Музей на науката и индустрията. Изключително голям интерес представляваше Музея на футбола и Стадиона на световно известния отбор Манчестър Юнайтед. Посетихме исторически и природни забележителности. Направихме много снимки, създадохме много приятелства и ни останаха незабравими спомени.

(.pptx) Презентация

YOUNG EUROPEANS IN THE WORLD OF TOLERANCE

(Млади европейци за свят на толерантност)

Цел на проекта: Екологията е обща тема , върху която ще работим и споделяме опит. Използвайки я, ще можем по- добре да разберем как се решават различни проблеми в различните части на Европа, без значение от религия, националност или социална среда. Приоритетите на проекта са: Да представим на децата други европейски култури. Да научим децата на толерантност и приемане на различията. Развиване на национална идентичност, принадлежност към европейското семейство. Повишаване на екологичното самосъзнание. Развитие на социалните и лингвистични умения на децата.

ПРОЕКТ: THE MIGRANT CRISIS IN AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE
(Mигрантската криза в обучителна перспектива)
Цели на проекта Да се изследваме форми на преподаване на съвременната история, чуждите езици и различните типове училища в партньорските страни, свързани с проблемите на емиграция и да намерим отговор на въпроса как преподаваме на децата политическия и граждански свят около нас. Как им обясняваме съвременна Европа и човешкия проблем? Какви инструменти имаме за да ги учим? Как можем да използваме огромното поле от информация по смислен начин? Да подготвим материали в помощ на учителите по бежанския проблем и как да го включат в обучението по история, чужд език, география и литература. Да възпитаме толерантно отношение към хората с преобърнати от войните съдби, потърсили помощ от нас.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

Toзи проект се осъществява с подкрепата на Европейската комисия.

От тази учебна година 120 ОУ започва нов проект по програма Еразъм +. Той е посветен на доброволчеството и предприемачеството. Нашето училище ще има възможността да си партнира с учители и ученици от Великобритания, Турция, Литва и Италия.

 

ПРОЕКТ „ЕРАЗЪМ“ ЗА ПЕРИОДА 30 МАЙ – 5 ЮНИ

През периода 30 май до 5 юни се проведе международна ученическа визита в Литва по проект „SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Ученици от България, Турция, Италия, Англия и Литва твориха, пяха и играха заедно. Програмата бе много наситена с дейности:

 Участвахме в изпращане на дванадесетокласниците от училище;

 Осъществихме обмяна на опит в социалните дейности с учениците;

 Рисувахме заедно и сътворихме обща рисунка;

 Посадихме много храсти и дървета в близост до литовското училище;

 Представихме нашата родина с презентация, песен и традиционно хор;

 Посетихме много културни и исторически забележителности в страната домакин;  Посетихме старчески дом и се запознахме с много мили, останали сами хора;

 Създадохме много приятелства.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА„SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND VOLUNTEERING“

-да развие предприемачески дух у учениците;

-да стимулира  личностното им развитие и самочувствие;

-да обогатят знанията си за собствената си държава и държавите партньори;

-да повишат уменията си за комуникация и презентиране;

– да станат по-чувствителни към проблемите на заобикалящите ги деца и възрастни, към екологични проблеми на средата, в която живеят;

-да организират и изпълняват доброволчески инициативи;

-да развият своето въображение и да си представят предприемача на бъдещето.

Информация за дейностите по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ през последната година

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ – Evaluation „Steps of Citizenship

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

Презeнтация по ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

„STEPS OF CITIZENSHIP“

От тази учебна година 120 ОУ стартира двугодишен проект „Steps of Citizenship“. Партньори в проекта са училища от градовете Анкара и Камерано – Италия. Целта на проекта е учениците да формират свое гражданско самосъзнание. Чрез участието си в проекта учениците: Ще имат възможността да разширят културния си хоризонт като научат повече за различни градове в Европа и се запознаят с тяхната история и география; Ще могат да развият интеркултурни компетенции чрез контактите си с ученици от други страни; Ще обменят идеи и ценности; Ще развият уменията си за използване на чужд език и ще доразвият компютърните си умения; Учениците постепенно ще се фокусират върху собствения си град, ще идентифицират положителните и отрицателните му черти , ще имат възможност да планират дейности за подобряването му и за превръщането му идеалното, според тях, място за живеене;

2 thoughts on “„The Right to be Different in a European Context“

 1. Здравейте,

  какви са критериите за участие?

  Благодаря,

 2. Здравейте!
  Обърнете се към класния ръководител на вашето дете.

Коментари са забранени.