Брой 4

Брой 4, година двадесета и първа, 2011/2012 учебна година

          

    

                    Съдържание на пролетния брой

 

Пролет – Силвия Йорданова 

Пролет –   Деница

Пролет моя –  Габриела Железова

стр.1
Пролетни празници от народния календар стр.2
Великден у дома  стр.3
Интервю с Екатерина Панайотова, ръководител на БФ „Дивна“ и БФ „Шапките" стр.4
Успехи на хандбалния ни отбор стр.5

 

 

 

 

Коментарите са затворени.