План

     • МО по БЕЛ и обществени науки
     • МО на техническите дисциплини.
     • МО чужди езици
     • МО по математика и ИТ