Проект „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“.

Обреден хляб – Алманах…

През април 120 ОУ спечели поредния си проект на тема „Свещената сила на обредния хляб в живота на българина“. Той е финансиран от Столична община, по програма за развитие на физическо възпитание и спорт, приоритетна област – гражданско образование. Повече информация…