Отново отбелязахме световния ден за безопасен интернет

На 10 февруари светът отбелязва Деня за безопасен интернет – една инициатива на Европейската комисия, която с годините излезе извън рамките на Европа, за да обхване над 100 държави на всички континенти. Денят за безопасен интернет се отбелязва вече 12 година. Традоционно и в нашето училище седмицата от 9.02 до 13.02.2015г. премина в запознаване на най-малките ни ученици – осмокласниците с това защо се организира този ден всяка година, какво е кибер тормоз, къде могат да търсят помощ, ако изпаднат в позиция на жертва при кибертормоз. Определени ученици от  9 клас пък разработват презентации по темата, най-добрите от които ще бъдат качени също на сайта! Има смисъл от такива часове! Учениците проявяват интерес и активност. Вижда се, че с желание коментират и изказват мнение по въпросите, а така също  с желание разработват свои продукти.

1 2http://1drv.ms/1zbbfnq

Гласувайте за проекта за харта на ценностите и правилата в училище, който най много ви харесва!

Учителите по информатика г-жа Нoра Кондева и Антоанета Вълкова представят на вниманието на всички ученици следните проекти на графично оформление на Хартата.

Моля, гласувайте за проекта, който ви харесва най-много до 06.02.2013 г. Проектът, който събере най-много гласове ще бъде одобрен за печат и след отпечатване, ще бъде поставен във всяка класна стая!

За харесали ви проект за харта може да дадете своя глас и на нашата фейсбук страница: Лицата на тормоза

Проект 1 Проект за харта на ценностите и правилата в училище
Проект за харта на ценностите и правилата в училище Проект 4
Проект за харта на ценностите и правилата в училище Проект за харта за ценностите и правилата в училище

Харта на ценностите и правилата в училище

На 05.12.2012 година психологът на ГРЕ „Г. С. Раковски” Калинка Мишинова и педагогическия съветник на ПМГ „Ак. Н. Обрешков” Венета Колева проведоха работен семинар с представители на Ученическите съвети на двете училища. Учениците бяха запознати с резултатите от изследванията, посветени на проблема с насилието и тормоза и осъществени в двете гимназии. Участниците разработиха и приеха Харта на ценностите и правилата в училище.

Снимки от семинара може да видите тук.

Фотограф на събитието – Елена Янулова, ІХ Е клас.