Харта на ценностите и правилата в училище

На 05.12.2012 година психологът на ГРЕ „Г. С. Раковски” Калинка Мишинова и педагогическия съветник на ПМГ „Ак. Н. Обрешков” Венета Колева проведоха работен семинар с представители на Ученическите съвети на двете училища. Учениците бяха запознати с резултатите от изследванията, посветени на проблема с насилието и тормоза и осъществени в двете гимназии. Участниците разработиха и приеха Харта на ценностите и правилата в училище.

Снимки от семинара може да видите тук.

Фотограф на събитието – Елена Янулова, ІХ Е клас.