Изгубени в тормоза

„Който се отнася към хората според това, което са – ги прави по-лоши.

Който се отнася към тях според това, което могат да бъдат – ги прави по-добри“ Гьоте

НИЕ РАБОТИАМ ЗА ДА ПРОМЕНИМ СТАТИСТИКАТА И ЗА УЧИТЕЛИ, И ЗА УЧЕНИЦИ…

Кликнете ТУК!!!

 

АНКЕТА ЗА ТОРМОЗА ОТ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици, всяка година ние учителите и служителите в ПГРЕ правим всичко възможно, за да няма тормоз на ученици в училище. За по-голяма яснота по въпроса моля попълнете анкетата. Прочетете внимателно всеки въпрос и отбележете верния според вас отговор.

ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА КАТО КЛИКНЕТЕ ТУК

Тук няма правилни и неправилни отговори. От значение е само личното ви мнение и то е важно за нас. Изследването е напълно анонимно.

Благодарим ви за участието!