Училищна комисия по поддръжка и актуализация на табла и витрини

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заприна Глушкова

ЧЛЕНОВЕ:

1.І-ви ЕТАЖ:Пенка Райкова,Малина Гелева,Евгения Галова

2.ІІ-ЕТАЖ:Венета Вранчева

3.ІІІ-ЕТАЖ:Заприна Глушкова

4.ІV-ЕТАЖ:Мариана Гочева

5.Анета Воденичарова