Училищна комисия по опазване на МТБ и инвентаризация

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Кутова

ЧЛЕНОВЕ:

1.Костадин Караянев

2.Пенка Райкова

3.Дима Урдева

4.Венета Вранчева